30 juni 2020

De verschillen tussen Supply Chain Management en Logistiek

Supply Chain Management (SCM) en Logistiek zijn begrippen die velen door elkaar gebruiken. Toch zijn er in beide concepten duidelijke verschillen. Welke dat zijn legt Giovanni Patanè, expert in logistiek management uit in deze blog.

Wat is logistiek en Supply Chain Management (SCM)

Voor Giovanni het verschil tussen logistiek en Supply Chain Management (SCM) verduidelijkt, eerst volgende bemerking: SCM omvat meer dan leveranciers en aankoop.

Bij Supply chain zien sommige vooral het woord SUPPLY en denken dat SCM vooral over leveranciers en aankoop gaat. Een misvatting verklaard Giovanni: “Aankoop, vooral het deel aankoopadministratie, maakt integraal deel uit van SCM, maar een supply chain omvat meer dan dat.

Logistiek een wisselwerkende goederenstroom tussen leverancier en organisatie

Over logistiek zelf bestaan vele verschillende definities. Wie logistiek googelt, vindt onder andere volgende definitie: “Logistiek omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Deze methode dient zo efficiënt mogelijk plaats te vinden.

Logistiek gaat dus vooral om de goederenstroom van de eigen organisatie naar de klant toe. Supply Chain Management  omvat ook het “voortraject”, de goederenstroom van de leverancier naar de eigen organisatie.  Vaak ook het “parallel traject”, de goederenstroom die direct van de leverancier naar de klant gaat.

Supply Chain voorspelt voorraden en bestellingen

Een tweede groot verschil tussen logistiek en Supply Chain Management zijn de informatiestromen. “Bij logistiek gaat het vooral om de actuele situaties zoals voorraden en openstaande bestellingen van klanten en leveranciers.“, legt Giovanni uit.
“Met SCM houdt men ook rekening met de planning en voorspellingen”. Deze zet men uit op tijdsschalen.

De coach in supply chain geeft volgend voorbeeld: “Logistieke professionals kijken verder dan de actuele voorraad. Ze houden ook rekening met de geplande voorraden op korte en middellange termijn zodat het team tijdig een nodige bijsturing kan plannen. Deze bijsturingen zijn bijvoorbeeld geplande productieorders,  nieuwe aankopen of de nood om bepaalde capaciteit te verhogen.”

Soms ziet men ook het tegenovergestelde zoals het inzicht dat er zonder correcties overtollige voorraden blijven liggen.” voegt Giovanni eraan toe. ” Vandaar dat voorraadbeheer en planning en integraal deel uitmaken van SCM.”

Ontwikkel jouw logistiek en Supply Chain Management

Als logistieke professionals hou je de vinger aan de pols in voorraadbeheer. Logistiek management gaat verder dan flexibiliteit en tijdig leveren. Niet alleen de bedrijfsprocessen en systemen dienen geoptimaliseerd te worden, de fysieke inrichting en organisatie voeldoen best aan bepaalde structuren. Ontwikkel jouw skills en dompel je onder in de wereld van Supply Chain Management.

 

 Logistieke Ontwikkelingstraject  in Supply Chain Management

Door Giovanni Patanè

In mijn, 10 jaar, lange carrière als logistiek manager, heb ik leren omgaan met termen zoals: logistieke concepten, supply chain, prestatie indicatoren, meten en rapporteren, packaging, transport, flexibiliteit, voorraadbeheer en fysieke distributie. Lees meer.

Meer blogs