16 maart 2021

Extra subsidie voor begeleiding in projecten met werkbaarheidscheque en KMO-portefeuille

Organisaties die zich nog tot tot eind 2021 door Allanta laten begeleiden in werkbaar werk en verbeteringsacties op de werkvloer, genieten van financiële steun door de Vlaamse Regering. KMO’s krijgen daarboven op ook een verhoging van hun portefeuille voor opleiding en begeleiding. Wat de voorwaarden zijn en hoe je jouw ondersteuning aanvraagt bij het Departement Werk en Sociale Economie, lees je hier.

Werkbaarheidscheque voor opleiding en begeleiding in welzijn en stress op de werkvloer

De Vlaamse regering verlengt de maatregelen van de werkbaarheidscheque voor opleiding of begeleiding en de verhoging van de kmo-portefeuille van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Met deze werkbaarheidscheque krijgen ondernemers een steunbedrag van max. 10.000,00 EUR waarbij er per project een maximale steun is van 60% van de kosten is en 40% private inbreng. Opgelet, deze subsidiemogelijkheid gaat haar derde jaar in en mogelijks ook het laatste.

Soorten begeleiding en opleidingen

Organisaties die inzetten op  competentieversterking en het psychisch welbevinden van hun werknemers krijgen een warm onthaal door de Vlaamse Regering. Gedreven, competente en dus productievere werknemers zorgen namelijk voor een efficiënte samenwerking. De werkbaarheidscheque is geldig op het aankopen van een scan of professionele begeleiding bij scans rond werkbaar werk. Het is aanbevolen om werkbaar werkacties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

In de vorm van advies, begeleiding en opleiding ondersteunt Allanta bedrijven om een versnelling hoger te schakelen in welzijn/veerkracht, leidinggeven, talentontwikkeling en organisatie. Mogelijke projecten zijn bijvoorbeeld gap-analyses van de huidige werkbaarheid. Groeien in leidinggeven, communicatie of motivatie. Samenwerken naar een gezonde life-work balance. Maar ook lean projecten van de werkpost en de arbeidsorganisatie vallen hier mogelijks onder.

Krijg gericht advies in werkbaar werk in vier stappen 

Welke organisaties komen in aanmerking voor deze subsidie?

Zowel profit als non-profitorganisaties komen in aanmerking, als grote ondernemingen en KMO’s. Dus maximaal 10.000,00 EUR per ondernemingsnummer. De doorlooptijd van het project mag maximaal 6 maanden zijn.

Hoe de werkbaarheidscheque voor opleiding aanvragen?

1 Kies jouw project

Vraag naar de mogelijkheden voor een scan, begeleiding of opleiding bij een erkende dienstverlener als Allanta vzw. Een dienstverlener is erkend wanneer zij een WSE kwaliteitsregistratie heeft en/of erkend is voor de KMO-portefeuille. Onze experten zitten met jou samen en stellen in een vrijblijvende offerte een plan van aanpak op. Zo  starten we bijvoorbeeld met een risicoanalyse en op basis van de actiepunten, bepalen we samen de prioriteiten voor een werkbaar werkbeleid.

2 Vraag de werkbaarheidscheque aan

Nadat je de offerte hebt aangevraagd, dien je de werkbaarheidscheque voor opleiding of belgeleiding zelf aan te vragen via het online portaal van de overheid onder oproepnummer 526. Het gaat om een simpele administratieve handeling waarin je de offerte en de facturen waarop de omschrijving voor werkbaar werk duidelijk beschreven staat, oplaadt. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de dienstverlener. De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden en loopt vanaf de dag van de aanvraag. Tijdens deze periode kunnen prestaties worden
verricht

Voorwaarden

De organisatie moet minimaal 1 werknemer in dienst hebben. De scan omvat een werknemersbevraging (is niet verplicht maar als men oplossingen wil implementeren dan moet men wel recentelijk onderzoek/bevraging/meting kunnen voorleggen)
De scan, de begeleiding bij de scan of de verbeteracties moet een erkende dienstverlener uitvoeren. Je moet het project als bedrijf dus uitbesteden. Er is een paritaire gedragenheidsanalyse en/of werkbaarheidsplan (m.a.w. een bevraging aan de werknemers door ondernemingsraad, CPBW, syndicale afvaardiging is vereist of overleg met personeel)  De organisatie moet voldoen aan de voorwaarden van de-minimis (overheidstaal dat het max. steunbedrag niet marktverstorend is). De middelen worden niet aangewend voor wettelijke verplichtingen. Dubbelfinanciering kan uiteraard niet.

Verhoging KMO-portefeuille

Indien de KMO het plafond van 7.500,00 EUR per jaar bereikt heeft (en dus volledig ontvangen is), dan kan de organisatie bijkomend 5.000,00 EUR bekomen via de KMO-portefeuille in het specifieke jaar dat het plafond bereikt werd (dus als men in december 2021 het plafond bereikt, dan start men in 2021 niet met 12.500,00 EUR). Deze verhoging heeft betrekking op alle acties inzake werkbaar werk en/of andere acties buiten werkbaar werk indien er reeds acties werkbaar werk onder de noemer HR ondernomen werd. De aanvraag kan bekomen worden via dezelfde online applicatie.

Voorwaarden

Uiteraard moet de onderneming voldoen aan de Europese definitie van KMO. Daarnaast moet het jaarplafond van 7500 EUR bereikt zijn en kan de projectperiode van 31/12/2021 niet overschrijden.

Meer informatie ook op www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques.  Tips en inspiratie over wat werkbaar werk is, vind je op www.werbaarwerk.be. Bekijk ook deze handige infographics van Werkbaar Werk.

 

 

Laat je begeleiden in werkbaar werk door Allanta 

 

Meer blogs of webinars over efficiënt samenwerken

Laat je meer inspireren met praktische do’s & don’t in het thema efficiënt samenwerken in het nieuwe normaal.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs