8 september 2021

VDA 6.3 auditorcertificaten verlengd tot 31 december 2021 omwille Covid-19

Auditorcertificaten door VDA QMC en licentiepartner Allanta vzw met een vervaldatum tot 30 september 2021, blijven nu geldig tot 31 december 2021. Deze speciale maatregel kwam tot stand omwille de moeilijkheden die gekwalificeerde automotive auditors ondervinden door de wereldwijde Covid-19 restricties. VDA QMC staat daarom beperkte VDA 6.3 remote audits toe.

Voorwaarden voor verlenging VDA 6.3 auditorcertificaten

VDA 6.3 – auditorcertificaten of auditorkaarten door VDA QMC en Allanta zijn geldig voor drie jaar. Dit betekent dat auditors een verlenging of herkwalificatie tijdig moeten aanvragen vóór de vervaldatum. VDA 6.3 auditors die hun kwalificatie wensen te behouden, moeten een bepaald aantal audits in bedrijven aantonen. Ook verdere opleidingen of examens zijn meestal noodzakelijk.

Deze procedure heeft betrekking op certificaten en kaarten die rechtstreeks door VDA QMC of haar licentiepartners zijn afgegeven op het gebied van “VDA 6.3 – Process audit in the product life cycle” en het kwaliteitsmanagementsysteem IATF 16949:2016.
Als gevolg van de huidige uitbraak van het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen die de verdere verspreiding van het virus afremmen. Deze omvatten bijvoorbeeld reisbeperkingen door werkgevers of annulaties van opleidingen.

Om VDA 6.3 auditoren in deze situatie te ontlasten, keurde de VDA QMC de volgende speciale regeling goed:

Remote-/Hybrid-Audits voor VDA 6.3 vernieuwing

In opdracht van het QMA (Quality Management Committee) heeft de VDA 6.3 projectgroep een aanbeveling opgesteld voor het uitvoeren van audits op afstand. Maximaal twee (2) remote audit(s)/hybride audit(s) worden erkend voor de VDA 6.3 uitbreiding. De verordening geldt met terugwerkende kracht voor het jaar 2020 en is geldig tot nader order.  De VDA-aanbeveling betreffende VDA 6.3 audits en verdere details lees je hier.

Hoe verlenging van het auditcertificaat aantonen ?

Door gebruik te maken van deze brief tonen auditoren aan dat certificaten voor de onderwerpen VDA 6.3 en IATF 16949 1st/2nd party, die een geldigheidsdatum hebben tot 30 september 2021, geldig blijven tot 31 december 2021.

Deze speciale regeling is met onmiddellijke ingang van kracht en zal wereldwijd worden toegepast, want zij wordt uitgebreid tot alle regio’s van het licentiepartnernetwerk van het VDA QMC. Het VDA QMC zal de wereldwijde situatie blijven volgen en afhankelijk van de ontwikkeling van de verspreiding van COVID-19 eventueel verdere maatregelen nemen.

Verleng jouw VDA 6.3 certificaat in deze eendaagse workshop

Het feit dat VDA 6.3 certificaten verlengd worden met drie maanden, blijft natuurlijk kort voor wie nog meerdere procesaudits moet inplannen voor 31 december. Reeds gecertificeerde VDA 6.3 procesauditors die onvoldoende procesaudits hebben uitgevoerd, ontwikkelen hun vaardigheden tijdens deze VDA 6.3 workshop. Een ideale verkorte oplossing voor jouw nieuwe kwalificatieverlening.

VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor (VDA QMC ID 341)

 

Bron: VDA QMC

Meer blogs