31 maart 2020

IATF keurt wereldwijde vrijstellingen goed voor (her)certificering omwille van Corona (COVID-19)

Corona (COVID-19) brengt in de automobielsector verschillende gevolgen met zich mee voor de certificeringsactiviteiten.  ‘IATF Oversight Certification Body’ heeft daarom aanvullende wereldwijde vrijstellingen goedgekeurd voor certificatie organisaties en auditors. Allanta somt de relevantste wijzigingen en verlengingen op voor bedrijven met een (toekomstig) IATF 16949:2016-certificaat.

IATF certification bodies krijgen extra dagen voor een actieplan

De officiële communicatie van IATF Oversight Certification Body richt zich op certification bodies en stakeholders betrokken met certificeringsactiviteiten.

Door deze buitengewone crisis zijn certificatie-instellingen mogelijk niet in staat om tijdig certificeringsgerelateerde audits ter plaatse uit te voeren.  Wanneer dit het geval is, moeten (toekomstige) IATF 16949-gecertificeerde bedrijven samen met de certificatie-instelling een concreet actieplan uitwerken voor dergelijke onvoorziene gebeurtenissen als de coronavirus.  Hieronder een overzicht van de relevantste aanpassingen voor IATF-audits en certificeringsprocedures.

Certificeringsvrijstellingen voor on-site IATF audits

1. Fase 2 audits

In gevallen waarin fase 2 audits niet kan worden uitgevoerd binnen de gespecificeerde negentig kalenderdagen vanaf de laatste dag van de fase 1-gereedheidsbeoordeling, keurt de International Automotive Task Force (IATF) een extra verlenging toe van zestig kalenderdagen om met de fase 2-audit te beginnen.

2. Surveillance audits

Kan de vereiste surveillance audit niet worden uitgevoerd binnen de toegestane intervallen en timing volgens de IATF-regels, 5e editie (Tabel 5.1: Surveillance interval)? In dat geval keurt de IATF een extra verlenging toe van negentig kalenderdagen om te starten met de surveillance audit zonder het decertificeringsproces. In deze situaties hoeft het decertificeringsproces enkel te worden gestart als de aanvullende toegestane timing wordt overschreden.

3. Hercertificeringsaudits

Zodra de corona-crisis de interverval en timing van de vereiste hercertificeringsaudit in gevaar brengt, verleent de IATF een aanvullende verlenging van dertig kalenderdagen na de vervaldatum van het meest recente geldige IATF 16949-certificaat.  Hoewel een uitbreiding op het certificaat niet kan worden toegepast, mogen deze late hercertificeringsaudits zonder aanvullende vereisten worden uitgevoerd. De IATF is zich ervan bewust dat dit mogelijks leidt tot een tijd zonder een geldig IATF certificaat totdat de certificeringsbeslissing positief is genomen.

4. Speciale audits (en mogelijk beïnvloed certificeringsbesluit)

Wanneer een (vereiste) speciale audit ter plaatse moet worden uitgesteld, staat de IATF een extra verlenging toe van zestig kalenderdagen.  De IATF is zich ervan bewust dat een uitgestelde audit bijkomende onderzoeken en verificaties beïnvloedt.  Een latere verlenging van maximaal zestig kalenderdagen wordt daarom verleend in situaties waarin geen certificeringsbesluit kon worden genomen op basis van een uitgestelde speciale audit ter plaatse.
De IATF is zich er ook van bewust dat een speciale audit verlenging waarschijnlijk leidt tot situaties waarin een certificaatschorsing meer dan 110 kalenderdagen bedraagt. Ook in deze situaties blijft het geschorste certificaat nog steeds geldig en erkend door de IATF

Verlenging van nonconformity management met 60 dagen

In gevallen waarin de klant de vereiste documentatie niet kan indienen volgens de timing opgelegd door IATF,  krijgt het bedrijf maximaal zestig kalenderdagen extra.

Uitstel van het certificatiebesluit

In sommige gevallen is de certificeringsbesluit niet mogelijk omwille van bovengenoemde uitgestelde on-site audits en speciale audits, of de vereiste documentatie loopt vertraging op. In dez situaties keurt de International Automotive Task Force (IATF) een extra verlenging toe van zestig kalenderdagen voor het nemen van een certificeringsbesluit.

Vervanging van teamleden bij auditoropdrachten

Raakt het oorspronkelijke auditteamlid niet op de toegewezen audit ter plaatse vanwege officiële reisbeperkingen of ander gerelateerde overmacht door Corona?  Dan mag de certificatie-instelling een nieuw auditteamlid toewijzen aan een audit. De certificatie-instelling stelt op basis van ervaring met de opdrachtgever de vereiste aanvullende auditdagen vast.

Laat je adviseren tijdens de IATF-certificatie voorbereidingen

De opgelegde restricties en maatregelen maken de reeds uitdagende certificatie volgens IATF 16949:2016 nog zoveel ingewikkelder. De automotive-experten staan klaar om het bedrijf in elke stap richting (her)certificering te begeleiden. Steeds vanuit een persoonlijke en praktijkgerichte invalshoek waarin vertrouwen en transparantie voorop staan.

Neem gerust contact voor een interne audit of advies

Gerelateerde oplossingen

 

Bron: IATF Global Oversight, Coronavirus 2019-nCoV – IATF approved global waivers in
response to manage related extraordinary events

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs