3 april 2020

Nieuwe Working Draft HLS voor ISO – managementnormen in 2021 – Deel 2

Onze kwaliteitsexperte Ilse Gilio volgde in maart 2020 een webinar van het NEN rond de 2de Working Draft (WD2) van de nieuwe High Level Structure (HLS) voor managementnormen. In deze blog deelt ze haar bevindingen.
Vermoedelijk zal de International Organization for Standardization (ISO) een nieuwe HLS voor managementnormen publiceren in 2021.

HLS is de kern van goede bedrijfsvoering

In deel 1 beschreven we het nut van High Level Structure (HLS) en de voordelen om verschillende ISO-managementsystemen met elkaar te integreren. Kort samengevat. HLS is de kern van goede bedrijfsvoering waarmee je risico’s beheerst en kansen benuttigd. Daarbovenop is het de handleiding waarmee je de eisen naleeft van onder andere de stakeholders en wetgeving.

Review door ISO Task Force 14

In de webinar vertelde Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14, dat net deze kernstructuur van de nieuwe High Level structure wordt herzien. Task Force 14 bestaat uit een 50-tal deelnemers, waarvan de meesten deel uitmaken van een technisch comité voor een bepaalde management standaard zoals TC 176 voor kwaliteitsmanagement systemen (ISO 9001), TC 207 voor milieumanagement systemen (ISO 14001), etc.

Wat wordt er herzien tegen 2021?

Als vervolg op Working Draft 1 (dd. oktober 2019), werden in de laatste nieuwe draft HLS volgende onderwerpen momenteel weerhouden om verder uit te werken in een stemdocument met eisen (circa 13 pagina’s). Dit stemdocument wordt verder gecombineerd met toelichtingen en bij de finale publicatie samengevoegd in 1 document:

Verschillen tussen WD1 & WD2 van Nieuwe HLS voor Iso normen 2021 | Allanta blog

Governance en leiderschap

Top management moet zich nog meer betrekken bij het managementsysteem van een organisatie. De bedoeling is het managementsysteem te gebruiken als stuur van hun organisatie. Op deze manier zou er ook een betere koppeling moeten komen tussen strategie en operatie. In WD1 werd ook nog geopteerd om eisen uit te werken m.b.t. de cultuur van de organisatie. Omwille van de grote cultuurverschillen in verschillende delen van de wereld besloot de Task Force echter dit onderdeel niet op te nemen in het eisenpakket, maar verder uit te werken in de toelichtingen van deze HLS.

Compliance Management

Het begrip “Compliance Management” linkt men in eerste instantie aan voldoen aan wet – en regelgeving. Ook vanuit de High Level Structure blijft dit een voor de hand liggende eis, dat spreekt voor zich. Wat voegt men  hier vanuit de HLS nu concreet aan toe? De eis dat organisaties rekening moeten houden met de eisen en verwachtingen van hun stakeholders. In de nieuwe versie van de HLS wordt Compliance Management zodanig uitgewerkt dat bedrijven een bewuste keuze moeten maken in de eisen en verwachtingen van stakeholders. Naast het kader van wet – en regelgeving, waarvoor organisaties concrete acties gaan plannen en voor welke eisen en verwachtingen zij dit (voorlopig) niet gaan doen.

Management of Change

Management of Change wordt in hoofdstuk 6 verder concreet uitgewerkt dan nu het geval is. De uitwerking van deze bijkomende paragraaf is gebaseerd op best practices van organisaties over de hele wereld.

Outsourcing

Het huidige hoofdstuk “Outsourcing” of “Control of externally provided processes, products and services”, of in het Nederlands “Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten” (ISO 9001:2015 §8.4) wordt meer gespecifieerd m.b.t. het beheersen van alle ingekochte producten, diensten en processen.

Bijkomende aanpassingen

Wat wordt er behouden in 2021?

Actie onder voorbehoud

De vernieuwde uitgave van de HLS gaat een invloed hebben op ISO-managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22000. Dit wil zeggen dat deze standaarden bij nieuwe publicaties vanaf 2021 de aangepaste High Level Structure gaan overnemen. Eén van de eerste standaarden waarvoor dit waarschijnlijk van toepassingwordt, is de ISO 55001 (Asset Management).

Working Draft 2 beschikbaar in mei 2020

Voor het algemene publiek is deze Working Draft 2 waarschijnlijk raadpleegbaar vanaf half mei 2020.
Bijkomende informatie hieromtrent volg je op via het Nederlandse NEN.

Blijf op de hoogte

Kwaliteitsexpert, Ilse volgt de vorderingen van de nieuwe High Level Structure (HLS) verder voor je op en houdt je op de hoogte.

Wie is Ilse Gilio?

Als Coach – Expert voor Allanta val ik terug op heel wat mooie praktijkervaringen in zowel de automobielsector (IATF 16949) als in andere productie- en dienstverleningsomgevingen (ISO 9001).

Meer over Ilse

 

Bronnen:
NBN.be 
NEN.nl 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs