28 juni 2019

Update Medical Device Regulations en In Vitro Diagnostic Regulation

Medical Device Regulations (MDR) als de In-Vitro Diagnostic Regulations (IVDR) werden gepubliceerd in mei 2017. Hoewel de transitieperiode ondertussen verder loopt, is de medische industrie ruimschoots aan de slag met deze nieuwe uitdagingen. In deze blog de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De eindsprint naar overgangsperiode MDR en IVDR is ingezet

5 mei 2017 was een historische dag voor de Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen. Zowel de MDR (Medical Devices Regulations) als de IVDR (In-Vitro Diagnostic Regulations) verschenen in het ‘Publicatieblad van de Europese Unie’. Dat betekent dat het bestaande kader vanaf nu stapsgewijs ingewisseld wordt door nieuwe en strengere normen. Dit voor de hele Europese Unie!  Op 26 mei 2021 eindigt de overgangsperiode voor MDR. IVDR  heeft tijd tot 2022. Al zijn er in praktijk enkele afwijkingen onder strikte voorwaarden nog mogelijk tot 2024. Hoe ver sta jij?

De branche van de medische industrie toonde sprong snel op de kar van de nieuwe MDR en IVDR. Professionals in de sector staan vandaag voor enorme uitdagingen. Ieder op zijn vakgebied. In deze blog lichten we lichten alvast de belangrijkste wijzigingen toe.

Europese regelgeving MDR & IVDR

In Europa zijn bijzonder veel partijen actief op de markt van medische en in-vitro diagnostische hulpmiddelen. Van contactlenzenproducenten tot leveranciers van HIV-testen. Er zijn naar schatting meer dan 500.000 medische toepassingen op de Europese markt. Die hulpmiddelen moeten allemaal voldoen aan de huidige Europese regelgeving. Concreet gaat het om drie richtlijnen uit de jaren 90 die vervangen worden: de MDD (93/42/EC), de AIMD (90/385/EEC) en de IVDD (98/79/EC).

Twee nieuwe richtlijnen vervangen stapsgewijs het oude kader:

Vanaf 26 mei 2021 treden de richtlijnen in voege. Al is er eerst een overgangsperiode van drie jaar voor de MDR en van vijf jaar voor de IVDR.

Wat verandert er in de MDR en IVDR?

1) Strengere eisen

Er ligt een grotere nadruk op klinische data voor de registratie van medische toepassingen. De eisen op de productveiligheid na het in de handel brengen zijn strenger. Producenten moeten een klinisch evaluatierapport opstellen en uitgebreide documentatie bijhouden. Voor medische hulpmiddelen moeten producenten klinische evaluaties en studies uitvoeren. Hulpmiddelen in vitro diagnostica krijgen klinische prestatie studies. Dit onder strengere voorwaarden dan voorheen.

2) Hogere risico classificatie

De controlemechanismen voor risicovolle hulpmiddelen zijn strenger. Een Expertenjury moet  zowel Klasse III-producten (bijvoorbeeld: borstimplantaten, actieve coronaire stents, heupprothesen) en klasse IIb-hulpmiddelen (bijvoorbeeld: hemodialysetoestellen, infuuspompen, condooms) evalueren.

3) Meer transparantie

Met de invoering van de Unique Device Identifier (UDI) is de Europese regelgeving gelijkgeschakeld met de Amerikaanse FDA-normen. Per MDR en IVDR krijgt elk medisch hulpmiddel een uniek productnummer. Een elektronische databank (EUDAMED) houdt deze nummers bij.

4) Breder toepassingsgebied

Tot slot breidt de MDR het toepassingsgebied van de eigen normen uit tot producten, die strikt genomen geen medisch doel dienen, maar een gelijkaardig risico met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan cosmetische contactlenzen en apparatuur voor liposuctie. Er is ook een nieuwe klasse van medisch hulpmiddel gecreëerd. Namelijk een voor het hersteriliseerbare chirurgisch instrumentarium. Dit type van producten is nu ook onderworpen aan een evaluatie door een certificerende instantie.

Wat er bijkomend verandert specifiek voor in vitro diagnostiek lees je in volgende blog.

5) Wat veranderd er nu de MDR is uitgesteld tot 2021?

Wegens Covid-19 (Corona) en de focus naar de bestrijding ervan is de MDR uitgesteld naar 26 mei 2021.  Het FAGG publiceerde een overzicht van de wijzigingen in MDR deadlines voor de klasses van medische hulpmiddelen.

Wat verandert er niet?

Met de nieuwe verordeningen wil Europa de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van medische toepassingen waarborgen en vergroten. Goed werkende onderdelen van het oude wettelijke kader blijven dan ook grotendeels behouden. De manier waarop producenten hun producten moeten laten evalueren en goedkeuren verandert weinig, maar is strenger.

Aan de slag met de nieuwe MDR en IVDR

Het officiële blad van de Europese Unie publiceerde de MDR en IVDR. Hierdoor verandert de medische hulpmiddelen-wetgeving van een richtlijn naar een verordening. Lidstaten hoeven dus niet afzonderlijk de nieuwe MDR- en IVDR-normen in wetten gieten. Ze gelden als het ware meteen als ‘the law of the land’ in de hele EU. Uiteraard kunnen de lidstaten, controleorganen en producenten zich de wetgeving eigen maken en de nodige veranderingen in gang zetten tijdens de overgangsperiode.

Het is cruciaal dat spelers op de markt van medische en in-vitro diagnostische hulpmiddelen snel werk maken van deze ommezwaai. In 2024 lopen alle oude MDD CE-certificaten namelijk af. Elk medisch hulpmiddel op de markt zal op dat moment volgens de nieuwe MDR- en IVDR-normen gecertificeerd moeten zijn. Geen sprake dus van ‘grandfathering’. Wie niet aan de regels voldoet, kan geen producten op de Europese markt brengen.

Nieuwe MDR en IVDR voor fabrikanten

Tijdens de Allanta opleidingen voor fabrikanten benaderen wij de MDR en IVDR vanuit verschillende invalshoeken. Samen met onze partners informeren we je omtrent de implicaties van de nieuwe wetgeving voor de werking van jouw organisatie.

MDR en ISO 13485:2016 voor toeleveranciers en onderaannemers

Subcontractors en kritische leveranciers krijgen regelmatig onaangekondigde audits. Zij moeten ook aan MDR richtlijnen en ISO 13485:2016 voldoen. Wat deze verplichtingen inhouden en welke keuzes best gemaakt worden, zie je in de opleiding over MDR voor toeleveranciers en onderaannemers.

MDR en ISO 13485:2016 voor distributeurs van medische hulpmiddelen

Deze eendaagse opleiding maakt distributeurs vertrouwd met verplichtingen vanuit de medische industrie en welke keuzes ze best maken.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze Medical Devices-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven of stel jouw vraag rechtstreeks aan een expert

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs