2 oktober 2019

Hoe maak je jouw KMO klaar voor Industry 4.0?

Industry 4.0 zijn slimme fabrieken en mensen in een netwerkeconomie. Geen simpele klus voor een KMO, zo blijkt.

Dit artikel onderscheid 3 SMART-richtingen en hoe sterk deze onderling zijn verbonden. Allanta geeft je een overzicht hoe kmo’s deze nieuwe trends toepassen.

Nieuwe industriële revolutie: productieprocessen digitaliseren en laten communiceren

In de loop van de jaren zijn er verschillende technieken de revue gepasseerd. Maar nooit zo richtinggevend of bepalend als bij de 4e industriële revolutie. Met de industriële revolutie gaan de technologische veranderingen snel. Ze maken echt sprongen. Machines zullen de mens echter niet volledig vervangen, maar wel de manier waarop de mens zijn leven ermee invult.

Industry 4.0 zijn slimme fabrieken en mensen in een netwerkeconomie

Industry 4.0 gaat verder dan de digitalisering. Smart Factory heeft het over verbinden en co-creatie in plaats van het zelf te doen. Het gaat niet meer over het pushen van een product naar de markt, maar uitsluitend over ultraconnectiviteit. Ultraconnectiviteit en netwerkeconomie. We spreken niet meer over leveranciers, klanten en aanbieders maar over partners. Ook de klant kan jouw product verkopen.

Hoe passen kmo’s deze nieuwe trends toe?

Het proces van anticiperen en continue verbeteren wordt de kernmissie van het bedrijf en dit door voordurend te leren van klanten en markten.  Maak van alle beschikbare klantendata op een eenvoudige manier slimme kennis. Gebruik deze informatie om het service design of product design steeds te vernieuwen die kunnen leiden tot een ontwrichting van de markt of tot nieuwe businessmodellen.

Stapsgewijs slimmer worden

Focus stapsgewijs op die aspecten die in het bedrijf dringend SMARTER mogen zijn.  Er zijn veel aspecten met optimalisatie mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit, doorlooptijd, cyclustijd, informatie doorstroming of veiligheid.

Zonder  alles buiten te hoeven gooien en opnieuw te beginnen kan via “add-on” technologie al veel bereikt worden. Doe onderzoek hoe het systeem in elkaar zit en analyseer de organisatie op technologisch vlak.  Vertrek vanuit technologische oplossingen die een meerwaarde bieden en stel een actieplan op om de productie SMART te maken.

Smart Factory, een verbinding met technologie, zelfbewustzijn en organisatie

Smart Factory (Industry 4.0) onderscheidt drie richtingen: Smart Organisation, Smart Knowledge en Smart Technology.

Verbinding, begrip en anticipatie zijn allemaal cruciale factoren binnen de nieuwe industriële revolutie.

Smart Technology: automatiseren en snel omstellen

Bij Smart Technology, verwijzen we naar het zelf-creërende proces. Dit noemt ook wel automatisering.

Automatisering is de technologie waarmee een proces of procedure wordt uitgevoerd met minimale menselijke hulp. Men maakt gebruik van verschillende besturingssystemen voor bedieningsapparatuur. Meestal worden oude of traditionele manieren van doen of processen gedigitaliseerd, of op nieuwe dragers gezet. Een belangrijk inzicht binnen deze richting is dat men leert observeren en zien welke actie eenvoudig kan worden geautomatiseerd.

Industriële robots zijn te zien in fabrieken over de hele wereld. Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk industriële taken uitvoeren zoals puntlassen, laden van machines, snijden.
Een mooi voorbeeld van dit soort veranderde technologie is additive manufacturing of 3D printing. Dit we oa terug vinden bij de Genkse startup Colossus.

Smart Knowledge: dynamisch en mensgericht

Smart Knowledge verwijst naar zelfbewustzijn. Dit is geen automatisering, maar een “intelligente automatisering” of “automatisering met een menselijke invloed of sturing“. Het belangrijkste verschil is dat dit type automatisering controle-functies implementeert in plaats van productiefuncties. Mens en machine werken samen. Als mens moet je leren denken en communiceren met de machine. Dit gaat verder dan digitaliseren, het gebruik van algoritmen is nodig. Belangrijk is dat er ook bewust wordt gekeken naar het rendement van kwaliteit (Q-rendement) door kritische vragen te stellen.

Een heel eenvoudig voorbeeld is het gebruik van een gps. Als je van richting verandert, zal het algoritme zich aanpassen en nieuwe oplossingen suggereren.
Enkele voorbeelden: Collibra voorziet in een technologie die data combineert en er meerwaarde voor uw bedrijf uithaalt. Ontoforce doorzoekt en verbindt een eenvoudig medische gegevens. Robovision gaat met behulp van artificiële intelligentie betere visuele systemen ontwikkelen.

Smart Organisation: samenwerking en interactie

Bij Smart Organisation gaat meer over zelforganisatie. Er is sprake van samenwerking en interactie. Ook hier praten we over technologie, maar de nadruk ligt meer op hoe we sneller en slimmer samen kunnen werken. Dit kan betekenen dat het bedrijf of het organogram  beter kan worden georganiseerd. Er zijn bijvoorbeeld verschillende nieuwe organisatievormen, zoals teal organisatie, Semco style of Holocratie.

De Belgische startup Kazi zorgt er voor dat er een goede matchmaking is, onboarding en retentie. Door dieper in te gaan op verwachtingen kan er sneller overgegaan worden naar onboarding en zijn er minder mismatches. Umani is een andere Belgische startup op het gebied van HR en learntech, ze gebruiken AI voor vaardigheidsdetectie van  werknemers, ze maken kennisuitwisseling tussen teams mogelijk en coachen uw medewerkers naar hun persoonlijke groeiopportuniteiten.

Maak je KMO klaar voor Industry 4.0

De besproken drie richtingen zijn onderling sterk verbonden, bij smart organisatie leer je om jezelf en je team aan te passen aan die veranderingen en technologieën. De laatste richting is meer sociaal en cultureel beïnvloed dan de andere twee.  Voor veel bedrijven en kmo’s zijn the Internet of Things, big data en blockchain ver van geïntegreerd in hun processen. Industry 4.0 brengt nochtans enorm veel impact met zich mee.

Advies en begeleiding nodig?

Leer in tweedagen de meerwaarde van Industrie 4.0 voor jouw KMO.  In samen werking met Factory of The Customer  leren de coaches je door de Buzz-woorden van Industrie 4.0 heen kijken. Verwerf inzichten en creëer impact met een concreet actieplan.

De klant en de markt medearchitect zijn van jouw organisatie.

Jouw bedrijf wordt “van de klant”.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs