10 oktober 2019

Nieuwe High Level Structure voor ISO – managementnormen in 2021

Onze kwaliteitsexperte Ilse volgde een webinar van het NEN rond de eerste Working Draft  van de High Level Structure voor managementnormen.

Vermoedelijk zal de International Organization for Standardization (ISO) een nieuwe High Level Structure (HLS) voor managementnormen publiceren rond de zomer van 2021.

In deze blog deelt ze haar bevindingen.

Waarom High Level Structure?

De High Level Structure (HLS) is een vastgelegde structuur, waarop de meeste van de gekende managementsysteemnormen zijn gebaseerd. Deze uniforme kapstok integreert die verschillende managementsystemen zodanig met elkaar waardoor organisaties  meerdere ISO-standaarden moeiteloos op elkaar laten aansluiten. Zo creëert men een bedrijfsspecifiek managementsysteem waarin meerdere aspecten gelijktijdig geborgd, beheerst en bijgestuurd kunnen worden. Handig voor organisaties die vanuit een ISO 9001 bijvoorbeeld een ISO 14001 milieumanagementsysteem gaan implementeren.

Zes topics worden herzien tegen 2021

In de webinar vertelde Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14, dat de kernstructuur van de High Level structure zal worden herzien.

Volgende topics zijn momenteel opgelijst om verder uit te werken:

1) Governance, leiderschap en cultuur

Waarschijnlijk zullen de eisen niet veranderen. International Organization for Standardization voorziet wel een aanvullende richtlijn.

2) Emergency prepardeness

Dit wordt mogelijk een nieuw element.

3) Knowledge and information management

Ook deze eisen blijven onveranderd en krijgen een richtlijn.

4) Management of Change

Dit wordt met zekerheid een nieuw element met meer uitgewerkte eisen.

5) Outsourcing

Huidige begrippen worden verder verduidelijkt aan de hand van definities en richtlijnen.

6) Non conformity en non compliance

Deze eisen krijgen ook verduidelijking.

Risico’s en kansen in een whitepaper

Wat de onderwerpen risico’s en kansen betreft is er op dit moment nog geen overeenstemming binnen de Task Force (TF14). Er werd een werkgroep opgericht om deze punten verder uit te werken. Resultaten en bevindingen verschijnen op kort termijn in een whitepaper nog voor de tweede working draft van de High Level Structure. Volgens de ISO organisatie staat de publicatie van WD2 in het voorjaar 2020 gepland. De Task Force wil  het concept van risico’s en kansen uit de HLS ook meteen toepasbaar maken binnen managementsystemen die te maken krijgen met veel wetgeving, zoals ISO 13485 en ISO 22000.

Actie onder voorbehoud

De vernieuwde uitgaven van de HLS heeft invloed op huidige ISO-managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22000.

Dit wil zeggen dat deze standaarden bij nieuwe publicaties vanaf 2021 de aangepaste High Level Structure zullen overnemen.

Voor het algemene publiek zal deze Working Draft 1 niet raadpleegbaar zijn. Echter, verder info kan opgevolgd worden via het Nederlandse NEN.

Blijf op de hoogte

Meld je aan op onze nieuwsbrief voor actuele gebeurtenissen en passende opleidingen.

 

Bronnen

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs