Onze missie en visie

Allanta missie

Allanta wil een toonaangevende ondersteuner zijn in het streven naar kwaliteit door te informeren, te begeleiden, voortdurend beschikbaar te zijn en te participeren in verbeteringsactiviteiten in de breedste en meest algemene zin.

Allanta visie

In onze West-Europese economie worden we in toenemende mate geconfronteerd met een krimpende maakindustrie en een verdergaande focus op diensteneconomie. Deze ontwikkeling kan tot gevolg hebben dat op termijn ook de Research & Development activiteiten gaandeweg uit West-Europa verdwijnen, tenzij deze regio erin slaagt, het kennisniveau op hoog peil te houden en zowel het ontwikkelproces als het vervaardigingsproces continu te verbeteren.

Allanta vzw ziet het als zijn hoofdopdracht de Europese ondernemingen, en in het bijzonder KMO’s gevestigd in Vlaanderen in Nederland, op kwalitatief hoog niveau en met een diversiteit van managementsystemen en methoden te ondersteunen in een continu verbeterproces. Allanta heeft de ambitie om preferente kennispartner te zijn voor ondernemingen in de industrie en de zakelijke dienstverlening.

Allanta aanpak

In een wereld die almaar veeleisender en complexer wordt, versterken we de weerbaarheid en wendbaarheid van organisaties en haar mensen. Daarbij gaan we niet onbezonnen aan de slag. Makkelijk. Persoonlijk. Schwung. Deze waarden willen we graag doortrekken in alles wat we doen. En dat reikt verder dan opleiding, leertrajecten en begeleiding op maat.

Laat je overtuigen over  de Allanta aanpak