Sectoren

Bij Allanta kan je terecht voor een uitgebreid aanbod aan opleidingen, in open lesvorm of bedrijfsintern, afgestemd op de strategie en doelstellingen van jouw organisatie. Ben je actief in één van volgende sectoren: Medical Devices, Automotive, Food of Algemene Industry en diensten, dan staan onze Allanta coaches en experten voor je klaar!

AUTOMOTIVE

Waarborgen dat een product aan de klanteisen voldoet, is prioriteit nummer 1 binnen de automotive sector. Speciaal voor de sector werden daarom specifieke normen ontwikkeld die focussen op risico management, de verbetering van ontwerp- en productieprocessen en de verhoging van de productkwaliteit en procesbetrouwbaarheid. Wij leiden je graag op in deze materie, zodat je zich steeds in regel kan stellen met de geldende wetgevingen en klanteisen.

Leveranciers richten zich vandaag bovendien steeds meer en meer op de Duitse automotive sector. Allanta vzw helpt je graag in te spelen op deze ontwikkeling met een ruim aanbod aan VDA opleidingen.

MEDICAL DEVICES

Risk Management en productveiligheid stonden altijd al centraal binnen de mondiale, Europese en nationale wet- en regelgeving rond Medical Devices en laboratoria. In ons aanbod Medical Devices opleidingen wordt daarom veel aandacht aan deze compontenten geschonken.

We merken bovendien dat tal van regelgevingen vandaag nog verder verstrengd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herzieningen van de Medical Devices Regulations, de verstrengde controle op product CE, de hernieuwing van de ISO 13485 norm en de start van onaangekondigde en strengere audits als gevolg van verhoogd toezicht op de certificatie instanties…  Allanta volgt de marktontwikkelingen op de voet en staat met een uitgebreid aanbod Medical Devices opleidingen klaar om je te begeleiden en ondersteunen in een vlotte overgang zodat je ten allen tijde in regel bent met nieuwe wetgevingen en normen.

FOOD

In de Food sector staan voedselveiligheid en etikettering centraal. De focus ligt dan ook op de eerste plaats op het veilig produceren, verpakken, transporteren en verstrekken van levensmiddelen en op hygiënisch werken. Jouw bedrijf kan echter altijd onverwacht met een crisis geconfronteerd worden. Hoe ga je om met een (bijna) incident? Beschik je over een strategie omtrent de informatievoorziening en het communicatiebeleid?

Een antwoord op deze en andere problematieken uit de sector vind je in ons uitgebreide aanbod Food opleidingen!

GENERAL

Ons general,  sectoroverschrijdende opleidingsaanbod kan opgedeeld worden in vier complementaire deeldomeinen “Kwaliteit”, “Lean & Six Sigma”, “milieu, veiligheid & duurzaamheid” en “HR, vaardigheden en Learning&Development”.

Door je in bovenstaande domeinen te bekwamen, optimaliseert je jouw onderneming zowel op zakelijk als op menselijk en maatschappelijk vlak. Het general aanbod is er immers niet alleen op gericht jouw producten en diensten competitiever, efficiënter en effectiever te maken, hun kwaliteit te verhogen en de werking op de werkvloer kostenefficiënt en flexibeler te maken. Het general opleidingsaanbod richt zich met opleidingen als burn out preventie, people management, change management en leiding geven en delegeren evenzeer tot de mens binnen jouw organisatie.

Tot slot ondersteunen onze Allanta coaches je ook graag bij het maatschappelijke luik van ondernemen.  Milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en werknemerswelzijn staan vandaag immers bovenaan de lijst van maatschappelijke gevoeligheden. Wij leren je dan ook graag hoe je managementsystemen met betrekking tot milieu, duurzaamheid en veiligheid opzet en implementeert.