Six Sigma Green Belt | 1+1 Gratis

Zesdaags leertraject met een eigen Six Sigma Green Belt verbeterproject

Hasselt - 21-11-2024 & 10-12-2024 & 23-01-2025 & 27-02-2025 & 27-03-2025

Inschrijven €3335
€2900 voor leden. Ontdek jouw voordelen als lid.

 

Read in English

Dit opleidingstraject Six Sigma Green Belt is precies wat je zoekt als je met een team een verbeterproject gestructureerd wil aanpakken, gedreven op data en resultaten. Brandjes blussen en acties opstarten vanuit veronderstellingen is verleden tijd.

✔ Deelnemers leren hier gebruik maken van data om de juiste beslissingen te nemen volgens de DMAIC methode: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Deze stappen komen tijdens de opleiding dan ook systematisch aan bod met enkele daarbij horende basisprincipes en technieken. 

In vergelijking met klassieke Green Belt-opleidingen, legt de coach nog meer de klemtoon op de praktische bruikbaarheid binnen een ruim toepassingsgebied. 

Wat je moet weten over Six Sigma Green Belt lees je in deze digitale brochure. 
Resultaten

Tijdens deze zesdaagse Green Belt ontdek je hoe je met een algemeen toepasbare en gestructureerde aanpak jouw eigen gekozen verbeterproject in de organisatie tot een goed einde brengt volgens de DMAIC-methode. 

 • bepaal jouw eigen verbeterproject met Project charter
 • valideer huidige procesprestatie
 • overzicht van belangrijke input variabelen
 • bevestig de procesverbetering
 • beheers het verbeterd proces

Programma

De opleiding is vooral gericht op de laagdrempelige praktische toepassing van deze tools en minder op diepgaande statische methodes. Toch bespreekt de coach enkele elementaire statische begrippen zodat je op basis hiervan betrouwbare data-analyses leert uitvoeren. Hierbij maken de deelnemers gebruik van een reeks eenvoudige, goed toegankelijke tools (met hulpfiles in MS Excel). Bovendien werk je met jouw team simultaan met de Green Belt-opleiding een eerste verbeterproject uit. 

Define, Measure, Analyse, Improve en Control

De Six Sigma Green Belt opleiding volgt de DMAIC methologie en bevat een aantal daarbij horende technieken. Na een algemene inleiding op dag 1 volgen we gedurende 5 dagen de hieronder geschetste aanpak. Daarna wordt nog een terugkom-moment georganiseerd.


Projectselectie en DEFINE

 • probleemdefinitie
 • identificatie klanten (SIPOC)
 • proces in kaart brengen (Flow chart / Value Stream Mapping)
 • project scoping (Hidden Factory / Pareto)
 • bepalen CTQ('s) (VOC / Kano analyse / Strategische doelstellingen)
 • doelstellingen bepalen (SMART targets)
 • project planning opmaken (GANNT chart)

Resultaat: goedgekeurd Project charter


MEASURE

 • uit te voeren metingen vastleggen (Brainstorm / Ishikawa / C&E matrix)
 • meetsystemen valideren (Operationele Definitie / Walk The Process / MSA)
 • gegevens verzamelen (Steekproef / Stratificatie / Check lists)
 • base line meting uitvoeren (IMR kaart / Beschrijvende statistiek / PPM / FTTY en RTY)

Resultaat: Gevalideerde huidige procesprestatie


ANALYZE

 • stabiliteit evalueren (IMR kaart)
 • mogelijke oorzaken bepalen (FMEA / 5Why / Grafische analyse)
 • pre-selectie van belangrijke oorzaken uitvoeren (C&E matrix / Multi-Vari chart / Paired Comparison)
 • bevestigen van belangrijke oorzaken (Hypothese testen / Contingentie tabel)


Resultaat: Lijst van belangrijke input variabelen


IMPROVE

 • verband tussen input en CTQ vastleggen (Regressie en correlatie)
 • alternatieven voor verbetering zoeken (Creativiteit)
 • selectie van de beste oplossing (Vergelijkingsmatrix / Resultatenmatrix)
 • risicoanalyse op gekozen oplossingen (FMEA)
 • invoeren oplossing en uitvoeren trial run (Vergelijk resultaat met doelstelling)

Resultaat: Bevestigde procesverbetering


CONTROL

 • methodes voor beheersing bepalen (SPC (IMR) / Pre-control / Poka-Yoke / 5S / audits
 • controleplan opstellen (Control plan)
 • aanpassen documentatie (Kwaliteitssysteem)
 • trainingsplan opstellen en uitvoeren
 • overdracht naar process owner (Change management)
 • uitbreidbaarheid oplossing evalueren (Multiplicatie)

Resultaat: Beheerst verbeterd proces


Terugkom-moment met eindbespreking Six Sigma Green Belt verbeterproject

Drie tot vier weken na de 5de opleidingsdag is een terugkomdag voorzien waarop de deelnemers het eindresultaat van hun Six Sigma Green Belt projecten toelichten. Heb je hierbij voldoende aangetoond dat het project volgens de DMAIC-Six Sigma methodiek werd aangepakt, ontvangen je een kwalificatie certificaat voor de uitvoering van jouw eerste Six Sigma Green Belt project.

 

Doelgroep

Deze Six Sigma opleiding richt zicht tot alle personen die betrokken zijn bij een verbeterproject, hetzij als teamlid, hetzij als Green Belt-projectleider. Voor de grootste slaagkans raden we minstens 2 deelnemers per verbeterproject aan. Startende teamleden krijgen in de eendaagse Yellow Belt een passende introductie in operational excellence.

✔ Breng 1 collega gratis mee naar dezelfde open kalenderopleiding

Met twee samenwerken aan een Six Sigma Green Belt project verhoogt de succeskans gigantisch. Daarom mag een tweede deelnemer, uit dezelfde organisatie, samen met jou volledig gratis deelnemen op dezelfde geplande opleidingsdagen. Meer details? opleidingen@allanta.be

Neem deel en doe zo direct praktische ervaring op in een Six Sigma Green Belt verbeterproject.

Certificatie

Certificaten Six Sigma Green Belt opleiding

Na de 5de opleidingsdag ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname aan de opleiding. 

De deelnemers die tijdens de opleiding een eigen verbeterproject tot een goed einde brengen, ontvangen na de terugkomdag een kwalificatiecertificaat voor de uitvoering van een eerste Six Sigma Green Belt project.


Voorwaarden:

 • aanwezigheid op alle lessen en actief deelnemen aan de verschillende oefeningen
 • presentatie van een eigen Six Sigma Green Belt project tijdens de opleidingsdagen
 • een eigen Six Sigma Green Belt project succesvol afsluiten

Planning en praktische regelingen

In aansluiting op de begeleiding tijdens de training mogen deelnemers de coach contacteren bij problemen met bepaalde methodes of technieken. In vele gevallen kunnen deze vragen kostenloos telefonisch of via mail beantwoord worden.

De opleiding loopt gedurende een periode van +/- 5 maanden. De opleiding start om 9h00 en eindigt om 17h00. Dit is geen residentiële opleiding. Als deelnemers wensen te overnachten, kan Allanta vzw hen hierbij helpen.

Het opleidingsmateriaal is in het Nederlands. Voertaal van de opleiding is in het Nederlands. Voertaal in het Engels kan, indien alle deelnemers hun akkoord verklaren. Individuele besprekingen van projecten kunnen in het Nederlands of Engels.

Deze opleiding komt in aanmerking voor kmo-portefeuille en Vlaams Opleidingsverlof Registratienummer: ODB-0003305
Allanta is een gekwalificeerd dienstverlener van WSE Kwaliteitsregistratie

Jouw coaches

De Busser Ria

Alanta Coach - Kwaliteit

Meer over Ria

Praktische informatie

Prijs

Leden: €2900 / Niet-Leden: €3335
De vermelde prijzen zijn steeds Excl. BTW.
KMO portefeuille: vraag hier jouw subsidie aan en bespaar tot 30% op jouw inschrijvingsprijs. Erkenningsnummer Opleiding DV.O105117

Opleidingen op maat

Liever deze opleiding bedrijfsintern volgen? Op maat van de organisatie en voordelig vanaf 5 deelnemers.

Contacteer ons voor meer informatie.
Lunch & lesmateriaal inbegrepen

Tijdens fysieke dagopleidingen wordt er standaard lunch, koffie, thee, frisdranken en waters, evenals schrijfmateriaal gratis voorzien. Bij zowel klassikale als live online trainingen stelt de coach het Allanta opleidingsmateriaal digitaal ter beschikking.

Duur

Dagopleidingen duren 8u en gaan door van 9u tot 17u. Halve dagopleidingen duren 4u en kunnen doorgaan van 9u tot 13u of van 13u tot 17u.

Annulatievoorwaarden

Bij annulatie méér dan 3 weken voor aanvang van de training is 75,00 EUR administratiekost verschuldigd. Bij annulatie minder dan 3 weken voor aanvang van de training is 100% van de deelnameprijs verschuldigd. Vervanging van de ingeschrevene is steeds mogelijk, mits melding aan ons secretariaat. Door onvoorziene omstandigheden kan Allanta vzw ten allen tijde de opleiding annuleren, het programma, de datum of de locatie wijzigen. Meer in onze Algemene Voorwaarden.

Nog vragen?

Heb je een vraag over deze opleiding? Wij helpen je graag verder! Neem gerust contact op met ons.

info@allanta.be

 

Bedrijfsinterne opleiding

Laat hier van je horen. We helpen je snel verder.
 

Schrijf je in voor de Allanta nieuwsbrief! Ik ben geïnteresseerd in:
General Manufacturing & Services
Automotive
Food
Medical

Met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.