Privacy Policy & Cookie Policy

1. Algemeen

Allanta vzw, met maatschappelijke zetel te Hendrik van Veldekesingel 150/58, 3500 Hasselt, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0424.291.163 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het registratieformulier op de website:
Organisatiegegevens: Firmanaam, e-mailadres voor facturatie, adres van de organisatie, BTW-nummer, opt-in voor algemene voorwaarden, opt-in voor privacy statement.
Persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, functie, professioneel e-mailadres, telefoonnummer.

Via aanwezigheidsformulieren bij trainingen:
Organisatie- en persoonsgegevens: Firmanaam, voornaam & achternaam, geboortedatum (in het geval het een VDA QMC training betreft), functie, professioneel e-mailadres, handtekening (ter bevestiging van aanwezigheid).

2.2. Gegevens die automatisch worden gegenereerd

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Allanta vzw en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door business partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de business partners van Allanta vzw aan Allanta vzw dat de business partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

In deze Privacy Policy verklaart Allanta dat jouw persoonsgegevens worden verzameld omwille van een contractuele vereiste om:

  • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren, zijnde je te contacteren op basis van een contactformulier, je als lid te registreren, je een elektronische nieuwsbrief te kunnen bezorgen, je in te schrijven voor een open opleiding of je een bedrijfsinterne opleiding / projectbegeleiding te kunnen aanbieden, je te kunnen contacteren in functie van een openstaande vacature waarop je solliciteert;
  • Klantenbeheer: de administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten. Het opvolgen van de solvabiliteit. Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail of digitale nieuwsbrief met gelijkaardige opleidingen en diensten die je zouden kunnen interesseren;
  • Het opbouwen van een klantenhistoriek en, na anonimiseren, onderzoek te doen voor ontwikkeling van nieuwe opleidingen/diensten ten behoeve van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent;
  • Het kunnen bezorgen van certificaten of duplicaten van certificaten;
  • De technische administratie van de website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website.

3.2. Mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan onbevoegde derden.
In functie van onze certificaties (KMO-portefeuille) dienen we de betreffende instanties (Management Information/CertUp) klantenlistings te bezorgen om een audit te kunnen laten uitvoeren.
Tijdens events/opleidingen kan  foto- en videomateriaal genomen worden door een fotograaf. Deze foto’s en video’s bewaren wij in ons archief en een selectie van deze foto’s en video’s publiceren we op social media (Facebook, LinkedIn), in drukwerk en op onze websites.  Mocht je niet gefotografeerd wensen te worden, dan kun je ons daarvan op de hoogte brengen op privacy@allanta.be.

3.3 Direct marketing & nieuwsbrieven

Allanta vzw behoudt zich het recht om contactpersonen en deelnemers te informeren via elektronische nieuwsbrief verstuurd naar je professioneel e-mailadres om je te informeren over gelijkaardige producten, diensten of marktontwikkelingen. Als je jezelf via de website inschrijft op de nieuwsbrief vragen wij naar jouw voor- en achternaam en e-mailadres. Websitebezoekers die zich inschrijven voor een opleiding, advies of begeleiding, outsourcing en seminarie, of een offerte aanvragen gaan akkoord om zich in te schrijven op de algemene nieuwsbrief en/of sectorgerichte nieuwsbrieven naargelang de opleiding.  Om nieuwsbrieflezers relevante boodschappen te zenden, proberen we onze doelgroep zo goed mogelijk in kaart te brengen. Op basis van je bedrijfsgegevens (naam, functie, bedrijf, locatie) proberen we onze communicatie toe te spitsen op jouw voorkeuren.  Voor het toezenden van de nieuwsbrief geef je bij inschrijving toestemming.  Voor e-nieuwsbrieven hanteren we steeds een correcte opt-out policy, waarbij je onderaan de nieuwsbrief te allen tijde kunt uitschrijven.
Voor bedrijfsinterne opleidingen gebeurt de registratie van persoonsgegevens  van de deelnemers door het invullen van een deelnemersformulier. De persoonsgegevens worden vermeld op de tijdens de opleiding af te tekenen aanwezigheidslijst waarbij je de keuze wordt geboden voor het al dan niet ontvangen van een e-nieuwsbrief.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

De Privacy Policy van Allanta meldt dat alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Allanta vzw en in functie van de algemene doeleinden zoals hierboven beschreven, met uitzondering van jouw Curriculum Vitae. Deze gegevens worden maximaal tot 2 weken na het afsluiten van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen voor bewaring in onze vacaturedatabank, waarbij deze gegevens maximaal tot 1 jaar na het bekomen van jouw CV worden bewaard.

5. Recht van toegang en verbetering

Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan privacy@allanta.be. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Allanta vzw mee te delen. Je dient wel te weten dat diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het registratieformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Allanta vzw.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze Privacy Policy om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@allanta.be. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Allanta vzw heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Allanta vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Allanta vzw houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Allanta vzw niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Allanta vzw. Allanta vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Allanta vzw raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën (Google Analytics en Hotjar) om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve de Privacy Policy  van Allanta te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via privacy@allanta.be.

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.allanta.be).
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Zo werken we samen met Onlyhumans.
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
Allanta vzw maakt gebruik van een dienst van Onlyhumans ten behoeve van het verzamelen van statistieken over het bezoek aan onze website. Onlyhumans gebruikt deze gegevens in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Statistieken worden op geaggregeerd en bedrijfsniveau gerapporteerd, niet op het niveau van de individuele bezoeker. De persoonsgegevens die worden verwerkt omvatten de informatie die de browser van de gebruiker standaard met het zogenoemde HTTPS-request meezendt (waaronder het IP-adres), ook Onlyhumans ontvangt deze informatie. Daarnaast worden domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens verwerkt.

8.4 Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als je op een gegeven moment je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: www.aboutcookies.org.

8.5 Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.
Cookie instellingen in Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Chrome
Cookie instellingen in Safari

8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies Nuttige informatie over cookies vind je hier: www.aboutcookies.org.

8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.allanta.be

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Hotjar) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met GDPR (AVG) en het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. Voor vragen rond GDPR (AVG) of klacht kan je steeds terecht bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact). De rechtbanken van Limburg zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Allanta vzw jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.