ISO 15189:laatste versie - Norm | Kwaliteitsmanagementsysteem voor medische laboratoria

Eendaagse opleiding

Hasselt - 26-01-2023

Nevele-De Steenakker (Gent) - 08-05-2023

Geel - 11-09-2023

Inschrijven €650
€555 voor leden. Ontdek jouw voordelen als lid of contacteer ons voor meer info of offerte op maat.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem voor medische & klinische laboratoria

De norm ISO 15189 werd gereviseerd en een nieuwe publicatie wordt nog in 2022 verwacht.

ISO 15189 omvat specifieke eisen voor medische en klinische laboratoria op het vlak van kwaliteit en competentie. Hiermee kan een laboratorium de kwaliteit van zijn activiteiten verbeteren en waarborgen. Daarnaast is het een hulpmiddel om de eigen competentie te beoordelen. Verder helpt de norm het labo om voor zijn dagelijkse werking een effectief kwaliteitssysteem op te zetten en te bewaken waarmee het valide resultaten genereert en doeltreffend rapporteert.

ISO 15189 heeft vele voordelen

Dankzij de ISO 15189-norm kunnen labo's op een consistente en continue basis betrouwbare klinische informatie verstrekken die de arts ondersteunt bij het stellen van een diagnose. Ook kunnen externe partijen, zoals klanten, regelgevende instanties en accrediterende organisaties aan de hand van de norm de competentie van laboratoria verifiëren of bevestigen.

Resultaten

Verantwoordelijkheid en risicomanagement

Bij het opstellen van de ISO 15189-norm lag de focus bij het belang van de patiënt. De eisen die gesteld worden, zijn omvangrijk en gedetailleerd. De norm benadrukt de verantwoordelijkheid die het laboratorium draagt voor de kwaliteit van de dienstverlening en vraagt behoorlijke inspanningen. In het licht van de groeiende belangstelling voor risicomanagement is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de juiste interpretatie en toepassing van de norm.

 • Je begrijpt wat de norm voor een medisch laboratorium en haar stakeholders betekent
 • Je kan een verband leggen tussen de theorie en de eigen praktische implementatie
 • Je krijgt inzicht in de voordelen van een transparant, gedocumenteerd en consistent kwaliteitssysteem
 • Je verwerft competentie in het kunnen toepassen van de voor u relevante criteria
 • Je bent vertrouwd met de kernelementen van een kwaliteitssysteem
 • Je leert valkuilen te omzeilen en nieuwe leerpunten te ontdekken

Programma

De opleiding ISO 15189 toepassen in de praktijk

De opleiding ISO 15189 geeft verhelderende inzichten over de verschillende eisen die gesteld worden. Ze belicht hoe een laboratorium in de praktijk hieraan kan voldoen zonder dat de vereiste procedures en administratieve verplichtingen de dagelijkse werking belemmeren of verzwaren.

 • wat de norm inhoudt voor een medisch laboratorium en haar stakeholders
 • hoe er verbanden kunnen worden gelegd tussen de theorie en de eigen praktische implementatie
 • wat de voordelen zijn van een transparant, gedocumenteerd en consistent kwaliteitssysteem
 • hoe relevante criteria effectief toegepast kunnen worden in specifieke situaties
 • wat de kernelementen van een kwaliteitssysteem inhouden
 • wat mogelijke valkuilen zijn en welke leerpunten verder kunnen ontwikkeld worden


Certificatie

Alle cursisten die 75% van de lessen volgen ontvangen een getuigschrift van deelname.

Jouw coaches

Carine Vandervorst

Coach - Senior Expert MD & IVD - Product Manager IVD

Meer over Carine

Praktische informatie

Prijs

Leden: €555 / Niet-Leden: €650
De vermelde prijzen zijn steeds Excl. BTW.
KMO portefeuille: vraag hier jouw subsidie aan en bespaar tot 30% op jouw inschrijvingsprijs. Erkenningsnummer Opleiding DV.O105117

Opleidingen op maat

Liever deze opleiding bedrijfsintern volgen? Op maat van de organisatie en voordelig vanaf 5 deelnemers.

Contacteer ons voor meer informatie.
Lunch & lesmateriaal inbegrepen

Tijdens fysieke dagopleidingen wordt er standaard lunch, koffie, thee, frisdranken en waters, evenals schrijfmateriaal gratis voorzien. Bij zowel klassikale als live online trainingen stelt de coach het Allanta opleidingsmateriaal digitaal ter beschikking.

Duur

Dagopleidingen duren 8u en gaan door van 9u tot 17u. Halve dagopleidingen duren 4u en kunnen doorgaan van 9u tot 13u of van 13u tot 17u.

Annulatievoorwaarden

Bij annulatie méér dan 3 weken voor aanvang van de training is 75,00 EUR administratiekost verschuldigd. Bij annulatie minder dan 3 weken voor aanvang van de training is 100% van de deelnameprijs verschuldigd. Vervanging van de ingeschrevene is steeds mogelijk, mits melding aan ons secretariaat. Door onvoorziene omstandigheden kan Allanta vzw ten allen tijde de opleiding annuleren, het programma, de datum of de locatie wijzigen. Meer in onze Algemene Voorwaarden.

Nog vragen?

Heb je een vraag over deze opleiding? Wij helpen je graag verder! Neem gerust contact op met ons.

info@allanta.be