16 mei 2024

Hoe werkt het revisieproces van VDA QMC?

VDA QMC, de autoriteit op het gebied van kwaliteitsbeheer binnen de automobielindustrie, publiceert om de zoveel tijd nieuwe versies van hun handboeken.
Deze documenten zijn cruciaal; ze bevatten normen en richtlijnen die de kwaliteit van productie en managementprocessen garanderen.
Maar hoe gebeurt dat nu eigenlijk?

Laten we de revisie van de handboeken VDA QMC eens onder loep nemen.

Elke revisie van handboeken begint met de vorming van een specifieke Project Group (PG) binnen de VDA QMC. Deze groep bestaat uit experts en stakeholders uit verschillende segmenten van de industrie, die samenwerken om de meest relevante en up-to-date informatie te verzamelen en te verwerken. Hun doel? Een handboek creëren dat niet alleen voldoet aan de huidige industrienormen maar deze ook vooruit helpt.

De verschillende stadia waarin een revisie zicht bevindt, wordt aangegeven met vier termen

Initiële fase: Before Yellow Phase

Voordat het proces zelfs maar zichtbaar wordt met de ‘Yellow Volumes’, bevinden we ons in de ‘Before Yellow Phase’. Hier begint alles: het VDA Quality Management Committee (QMC) identificeert de noodzaak voor een herziening of een nieuwe set richtlijnen en geeft vervolgens opdracht tot de vorming van een projectgroep, bekend als de Project Group (PG). Deze groep krijgt de verantwoordelijkheid om het project te leiden. Hun opdracht en de doelen worden bevestigd door het QMC, waarmee de basis wordt gelegd voor het hele revisieproces.

Fase 1: Yellow Volumes

De ‘Yellow Volumes’ zijn de draftversies van het onderwerp uitgewerkt door de Project Group en wordt drie maanden gepubliceerd op de homepagina van VDA QMC. De automotive industrie mag gedurende die tijd feedback geven op deze draft. Deze open benadering zorgt ervoor dat de inhoud grondig wordt getest en beoordeeld door diegenen die het meest betrokken zijn bij de materie.

Fase 2: After Yellow Phase

Na de feedbackperiode voltooit de Project Group de revisies aan de ‘Yellow Volumes’ en gaat het revisieproces over naar de ‘After Yellow Phase’. Dit betekent dat de herziene versies worden voorbereid voor verdere evaluatie en finale goedkeuring.

Fase 3: Red- of Blue Gold Volume

Uiteindelijk resulteert het revisieproces in de publicatie van een ‘Red Volume’ of ‘Blue Gold Volume’, de definitieve versie van de herziene normen en richtlijnen. Gemiddeld zijn de nieuwe versies voor het publiek beschikbaar na 8 tot 12 weken. Deze documenten stellen de nieuwe normen en zijn essentieel voor de naleving binnen de industrie.

Wat is het verschil tussen een Red Volume of Blue Gold Volume?

Een blue gold volume is een publicatie die vergelijkbaar is met een red volume, maar met een focus op procesoriëntatie. Terwijl een red volume zich richt op specifieke onderwerpen en thema’s.
Bij de core tools is MLA bijvoorbeeld een blue gold band en zijn de VDA 5 en de PPA (VDA 2) red volumes.

Op de website van VDA QMC zie je steeds de status van verschillende VDA QMC Project Groups.

Meer blogs