24 augustus 2023

Vijf voordelen van ISO 22301:2019 – bedrijfscontinuïteit

ISO 22301 is een ideale kwaliteitsstandaard rond bedrijfscontinuïteit die organisaties bewapent tegen onheil. Ben je nog niet helemaal mee met de kracht van dit risicobestendig managementsysteem? Maak kennis met Business Conitinuity Management met deze vijf voordelen van ISO 22301:2019.

ISO 22301:2019, Managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit

Na een flinke tegenslag, plotse problemen of veel erger, een economische crisis wil je als bedrijf natuurlijk zo snel mogelijk de draad terug oppikken. De tot nu toe vrij onbekende ISO 22301:2019, managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit vormt daarbij een ideale vangnet.

Deze ISO-standaard is gebaseerd op de High-Level-Structure (HLS) en is zo gemakkelijk integreerbaar op reeds bestaande managementstructuren. ISO 22301 werkt grotendeels rond risico’s en heeft daarom veel gelijkaardige kenmerken met de populaire ISO 9001:2015. Het nuanceverschil zit voornamelijk in de richtlijnen hoe je volgens de PDCA-cyclus een risicomanagementsysteem op strategisch niveau opzet.

1) Vanuit het bedrijfsoogpunt

Ten eerste biedt ISO 22301:2019 een kader zodat je als bedrijf de nodige veerkracht, weerbaarheid en wendbaarheid verhoogt. Wie zich goed voorbereid staat immers sterker in zijn schoenen.

2) Vanuit financiële oogpunt

Gaan de zaken minder, dan draait men al snel aan de geldkraan. Een logische beslissing. Toch blijkt het niet altijd nodig.  Wie een Business Conitinuity Managementsysteem (BCM) opzet, krijgt ook financiële inzichten waarmee je de directe- en indirecte kosten leert beperken.

3) Vanuit het oogpunt van stakeholders

Alle betrokken partijen hebben graag zekerheid. Wie wil er nu geen management dat onder druk strategische beslissingen durft nemen? Een ISO 22301 creëert dat nodige vertrouwen.

4) Vanuit het oogpunt van de interne processen

Deze kwaliteitsnorm helpt je bepalen welke processen of activiteiten je tijdens crisismomenten wil blijven uitvoeren en welke activiteiten je beter schrapt of bijstuurt. BCM pakt operationele kwetsbaarheden aan en verhoogt de doeltreffendheid.

5) Vanuit het oogpunt van continu verbeteren

Wie preventief een dynamische noodplan aan zijn bedrijfsprocessen koppelt, houdt de reactiestructuur up-to-date verzekert de bedrijfscontinuïteit. Met het gevolg dat je eigenlijk de ISO 22301:2019 mag beschouwen als een handige ‘add-on’ voor jouw proactief risicobeheer.  Hierdoor krijgt een noodplan dat niet de kans krijgt om onder het stof te raken.

Download de vijf voordelen van ISO 22301 in een leuke infographic

Je merkt het, deze vijf voordelen zijn slechts het tipje van de ijsberg.

Het kost relatief weinig moeite om ermee aan de slag te gaan. Je moet er gewoon aan beginnen. Allanta helpt je graag op weg.

    Met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.

    Meer blogs