Bart Leekens

Allanta Coach - MD

  • medische hulpmiddelen
  • kwaliteitsmanagement
  • kwaliteitsborging en regelgeving
  • risicobeheersing
  • lead auditor

 

Wie is Bart

Ik beschouw mezelf als zelfstandig medewerker.
Value added-expertise, loyaliteit, discretie, inspelen op veranderingen, uitdagingen aangaan en ondernemen vormen een rode draad in mijn samenwerkingen met klanten. Ik begeleid organisaties om haar processen in overeenstemming te brengen met normen, richtlijnen, best-pratices en/of wet-en regelgeving. Steeds rekening houdend met het DNA van het bedrijf.

In de klantondersteuning pas ik mijn rol als coach, expert, trainer of auditor aan hun noden. Samen nadenken en bewust relevante keuzes maken, blijkt steeds opnieuw een kritische stap te zijn in een succesvolle samenwerking. Geen korte termijn oplossing, wel een duurzame samenwerking, een partnership op langere termijn.

 

Expertise en achtergrond

De diversiteit van benaderingen binnen ondernemingen, de veelzijdige invulling door mensen in een organisatie, de uitdagingen en veranderingen door de interne en/of externe context zijn steeds een bron van inspiratie geweest voor mij als trainer, expert of auditor.

Mijn competenties in zeer verschillende sectoren geven me een ‘breedbeeld’ op organisaties, hun mensen, behoeftes en knelpunten. Ook is de relevante externe context steeds meer bepalend voor keuzes die organisaties de dag van vandaag maken.

De afgelopen jaren verdiepte ik me in de medische sector, de rol van stakeholders, wet-en regelgevingen (EU, US) , certificerende instanties (notified bodies), kwaliteitsnormen/richtlijnen en de rol van sector vertegenwoordigers.

 

een samenvatting:

• focus op de medische industrie in de Europese Economische Regio (E.E.R)
• focus op kleine en middelgrote ondernemingen zoals fabrikanten, leveranciers, onderaannemers en distributeurs
• integreren van organisatorische processen, management systemen en internationale standaarden.
• begeleiden van tijds-kritische en strategische belangrijke certificatie trajecten voor KMO’s
• faciliteren, coachen of uitvoeren van interne of externe (leveranciers) audits
• ondersteunen van certificatie audits aan de zijde van de klant
• ontwikkelingen van trainingsprogramma’s voor ondernemingen

 

Aanpak

De opleidingen zijn interactief. Cursisten leren enkel door ervaringen met elkaar uit te wisselen, van mening te verschillen en vooral door te doen. Tijdens trainingen laat ik als coach deelnemers cases of opdrachten uitvoeren waar ze terugkoppeling geven waarom deze of gene keuze werd gemaakt. Feedback van de groep wordt bewust meegenomen.

Ideaal is wanneer de deelnemer of organisatie een eigen situatie als voorbeeld geeft.  Dit geeft mogelijkheden om samen het DNA van de organisatie te toetsen aan de opgedragen normen en richtlijnen.

 

Blogs