10 januari 2024

4 Grote voordelen van productaudits met VDA 6.5

Waarom is de VDA 6.5-norm een ideale leidraad voor het beheer van productaudit programma’s? Ontdek vier grote voordelen hier.

Wat zijn de grote voordelen van VDA 6.5?

Productaudits zijn al vele jaren een onmisbaar instrument in de automobielindustrie waarmee teams de productkwaliteit evalueren en verbeteren in het belang van hun klanten. Steekproefsgewijs onderzoekt men zo eindproducten of verpakte afzonderlijke onderdelen in hoeverre deze aan de kwaliteitseisen voldoen. Hoe je productaudit programma’s het best beheert staat uitgebreid beschreven in het VDA 6.5-handboek.

1) Breng klachten naar de oppervlakte

Met VDA 6.5 ontwikkel je relatief eenvoudig een eigen auditsysteem aangezien de norm de ideale basis biedt over hoe je een auditprogramma en een auditplan opstelt, alsmede de uitvoering van de audit zelf. Het doel van de audit en VDA 6.5-norm zijn dus mogelijke klachtenpunten naar de oppervlakte brengen en daaruit productverbeteringen afleiden.

2) Productaudits VDA 6.5 vanuit klantperspectief

Een ander onderscheidend voordeel van VDA 6.5 is dat de productkwaliteit vanuit het oogpunt van de klant wordt geëvalueerd. Deze gestructureerde Duitse methode brengt klantwensen duidelijk in kaart en geeft mogelijke verbeteracties in beeld. Want bedrijven bereiken het meeste succes als zij hun klanten inspireren en zo een hoge mate van klantentrouw bereiken.

3) Kwaliteitsborging in de innovatieve markt

De Duitse zorgvuldigheid vindt men ook terug in de gedetailleerde procedurebeschrijving voor het plannen en uitvoeren van productaudits. En dat is nodig. Waarom? De kwaliteits- en veiligheidseisen worden steeds complexer. Digitalisering en software bepalen namelijk vandaag de dag meer en meer de innovaties van automobielproducten. Vertrekkende vanuit eisen en verwachtingen van de eindklant specifiëren productontwikkelaars de productdetails.

Tijdens productaudits volgens VDA 6.5 stellen kwaliteitsmanagers deze details op de proef. Vooral bij nieuwe productopties, weerspiegelt de productaudit de kwaliteit van de innovaties en nieuwe oplossingen.

4) VDA 6.5 is breed inzetbaar in de productontwikkeling

Wie vanaf het begin van productontwikkeling al productaudits uitvoert, verkrijgt al snel nuttige informatie in hoeverre de productkwaliteit voldoet aan de klantverwachtingen. Tijdens de seriefase tonen de resultaten van productaudits de stand van de kwaliteit en trends of zwakke punten aan, wat ze tot een geschikte sensor van een kwaliteitsbeheersysteem maakt.

Je merkt het, al bovengenoemde voordelen maken van VDA 6.5 een efficiënt instrument om het QM systeem en de producten van een organisatie verder te ontwikkelen. Mits je als auditor over de juiste kennis beschikt natuurlijk.

Hoe verloopt een productaudit?

In deze hapklare video legt coach Ilya de 4 stappen uit van een auditproces volgens de meest gangbare tool, namelijk VDA 6.5.

Verwerf specifieke productaudit expertise in deze eendaagse opleiding in samenwerking met VDA QMC.

In één dag maak je kennis met de structuur van auditprogramma’s en het verloop van een productaudits met VDA 6.5. Van planning en uitvoering, tot de follow-up, rapportage en uit te voeren correctieacties.

 

Laat je kwalificeren tot productauditor VDA 6.5 

 

Door Ilya

Mijn praktijkervaring haalde ik bij een van ’s werelds grootste automotive toeleveranciers. Die bracht me in meer dan 20 jaar van incoming inspection quality naar een management functie in advanced quality planning. Hier maakte ik kennis met de meeste automotive core tools en kon ik me verdiepen in verschillende AIAG en VDA tools. Lees meer

 

Bron: VDA QMC

Meer blogs