7 oktober 2019

Zes nieuwigheden van BRCGS for Packaging Materials – Issue 6

De uitgave van de nieuwe BRCGS  for Packaging Materials issue 6 kwam er in augustus 2019. Vanaf februari 2020 is gebruik hiervan verplicht.
In dit artikel zet Allanta ZES belangrijke wijzigingen en nieuwigheden op een rijtje.

British Retail Consortium

British Retail Consortium (BRC) is een organisatie ontstaan vanuit de Engelse retail. Ze vragen via de standaarden een hoger niveau van voedselproductie dan wettelijk vereist.

De voedingsindustrie hanteert strenge eisen bij de selectie van verpakkingsmaterialen. Zeker wanneer het gaat over verpakkingen in direct contact met levensmiddelen. De geschiktheid van het verpakkingsmateriaal is namelijk bepalend voor de mogelijke risico’s naar het levensmiddel toe. Van verpakkingsproducenten die aan de voedingsindustrie leveren, wordt verwacht dat zij garanties kunnen afleveren met betrekking tot kwaliteit en voedselveiligheid. Vandaar komt steeds meer en meer de vraag of verpakkingsproducenten zich laten certificeren volgens de British Retail Consortium (BRC) -standaard. BRC is nooit verplicht, maar wordt soms opgelegd door de klant. Bedrijven beslissen zelf of ze hiervoor gaan of niet.

Global Standard for Packaging Materials

Deze heet officieel de BRC Global Standard for Packaging Materials. De norm werd ingevoerd voor producenten van verpakkingsmateriaal of van ander materiaal dat mogelijk in contact komt met levensmiddelen. Het doel? De kwaliteit en voedselveiligheid van verpakkingen te garanderen.

Wijzigingen en nieuwigheden in de BRCGS for Packaging Materials 6

1) Geen onderscheid in hygiënestandaardencategorieën

In de publicatie van de vorige versie van BRCGS for Packaging Materials (BRCGS issue 5) was er op basis van risicobeoordeling een onderverdeling in twee categorieën, high hygiëne and basic hygiëne. Primaire en secundaire verpakkingen krijgen nu eenzelfde risico-gebaseerde benadering, waarbij op de voedsel-contact-materialen een hoger niveau van hygiëne toegepast moet worden.

2) Geen gesplitste onaangekondigde audit optie meer

Door het weglaten van de gesplitste audit optie ligt de zesde versie van de BRC voor verpakkingen in lijn met de achtste versie van de standaard voor de verwerkende industrie. Met de nieuwe versie blijven er twee auditprotcols over: volledig aangekondigd of volledig onaangekondigd.

3) Correctieve en preventieve acties

In de vernieuwde BRC-standaard voor voedselverpakking zijn er specifieke eisen opgenomen rond correctieve en preventieve acties (CAPA). Deze moeten steeds gelinkt worden aan de oorzaakanalyse, als onderdeel van het continu verbeterproces. Door aan oorzaakanalyse te doen, wordt dezelfde weg bewandeld dan in de BRC-standaard voor de verwerkende industrie (BRC issue 8). Dit is een fundamentele vereiste, waardoor bedrijven verplicht worden om verbeteringen door te voeren.

4) Nadruk op productkwaliteit

Deze nieuwe BRCGS for Packaging Materials focust zich niet enkel op hygiëne, maar  omvat zowel productkwaliteit als productveiligheid. In de zesde versie van deze standaard wordt meer nadruk gelegd om productkwaliteit en ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen kwaliteit en veiligheid.

5) Productveiligheid- en kwaliteitscultuur

Nieuw in deze standaard is de noodzaak aan een strategisch plan om een cultuur binnen de organisatie te creëren, waarbij iedereen zich bewust is van productkwaliteit en -veiligheid. Hiervoor zijn extra vereisten opgenomen naar analogie met de BRC-standaard voor de voedselverwerking.

6) Controle op kunststof

Duurzaam ondernemen wordt, ook in deze standaard, met bijkomende eisen nog meer gestimuleerd. Het belang van een goed grondstoffenbeheer in de verpakkingsindustrie wordt benadrukt om contaminatie van door microplastics in de voedselketen tegen te gaan.  Deze eis is onder andere van toepassing op de omzetting van polymeren uit pellets, het gebruik van vlokken of poeder, het gebruik van smeltlijm.

Opleiding BRC packaging Materials 6

Allanta begeleidt iedereen die betrokken is bij de productie van voedselverpakking met de bouw van een kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem uit dat voldoet aan de aangepaste normeisen.

 

Bronnen

Meer blogs