Allanta Automotive – AIAG en VDA

Waarborgen dat een product aan de klanteisen voldoet, is prioriteit nummer 1 binnen de automotive sector. Speciaal voor de sector werden daarom specifieke normen ontwikkeld die focussen op risico management, de verbetering van ontwerp- en productieprocessen en de verhoging van de productkwaliteit en procesbetrouwbaarheid. Wij leiden je graag op in deze materie, zodat je zich steeds in regel kan stellen met de geldende wetgevingen en klanteisen. Verhoog je rendement met onze verschillende oplossingen, opleidingen, advies en outsourcing.

Allanta is officiële license partner van VDA QMC

Allanta vzw is sinds 2020 officiële license partner met het Duitse VDA QMC, dat instaat voor het opstellen en de certificatie van VDA-kwaliteitsstandaarden in de automobielindustrie. Laat je VDA QMC kwalificeren in België en Nederland.

Allanta is license partner VDA QMC

 

Ontdek onze Automotive opleidingen

Leveranciers richten zich vandaag bovendien steeds meer en meer op de Duitse automotive sector. Onze Allanta Automotive experten helpen je graag in te spelen op deze ontwikkeling met een ruim aanbod aan AIAG en VDA opleidingen.

Kwaliteitsmanagementsysteem IATF 16949:2016

VDA QMC kwalificatie en certificatie VDA 6.3

Auditorcertificaten door VDA QMC en licentiepartner Allanta vzw met een vervaldatum tot 30 juni 2021, blijven nu geldig tot 30 september 2021. Deze speciale maatregel kwam tot stand omwille de moeilijkheden die gekwalificeerde automotive auditors ondervinden door de wereldwijde Covid-19 restricties. VDA QMC keurt daarom enkele VDA 6.3 remote audits goed. Lees meer. 

 

 

Automotive Core Tools en Operational Excellence

 

Automotive kwaliteitsmanagement methodes

 

Schakel ons in voor advies en outsourcing

Jouw advies- of begeleidingstraject vertrekt steeds vanuit een persoonlijke en praktijkgerichte invalshoek waarin vertrouwen en transparantie voorop staan. Onze adviseurs reiken een mensgerichte totaaloplossing aan die rekening houdt met de specifieke eigenschappen van jouw onderneming en processen.

Schakel onze Allanta Automotive experten in voor  jouw proces- of productaudits. Als onafhankelijke partner kijken we met een frisse blik en sector overschrijdende ervaring naar jouw managementsystemen, processen en producten.

 

Haal de Automotive Training Guide 2021 in huis

Gebruik deze gids als een praktisch overzicht om een geschikte training voor jezelf en jouw collega’s te vinden. Je ontdekt in één oogopslag alle trainingen van ons & VDA QMC. Voor jouw gemak gebruiken we schema’s om voorgestelde trainingsprogramma’s in kaart te brengen.

The Automotive Training Guide is nu beschikbaar