2 juli 2024

Wat je moet weten over de nieuwe auditregels IATF 16949

Allanta Coach Tom mocht al kennismaken met de versie 6 van de auditregels IATF-16949 auditregels en deelt 10 wijzigingen die er aan komen. Deze wijzigingen zijn direct van toepassing op audits na 1 januari 2025.

De nieuwste updates binnen de IATF 16949 auditregels, versie 6 vormen een belangrijke stap vooruit om de hoogste kwaliteitsnormen in de automobielindustrie te waarborgen.

1 Verduidelijking van Scope

Organisaties die binnen de reikwijdte van IATF 16949 vallen, worden specifieker gedefinieerd. Deze duidelijkere scope helpt je beter begrijpen wat er van jullie organisatie verwacht wordt.

2 On-site audits

In de regel vinden audits on-site plaats, met strengere regels voor de uitzonderingen hierop. Fysieke aanwezigheid tijdens audits wordt de norm wat bijdraagt aan een grondiger en nauwkeuriger auditproces. Uitzonderingen zijn onder andere audits van personeel dat niet aanwezig is op locatie en audits van stand-alone remote support locaties zonder materiaalverwerking.

3 ‘Extended’ productiesites

Strikte voorschriften voor productiesites binnen 16 kilometer of minder dan 60 minuten afstand van de hoofdsite. De productiesites moeten binnen één juridische entiteit vallen en één kwaliteitsmanagementsysteem delen.

4 100% Oplossingsregel

Bij aanvragen van organisaties is er een verduidelijking over de regel voor 100% oplossingen. Dit helpt bij het beter implementeren en volgen van corrigerende maatregelen.

5 Verificatie van non-conformiteiten

De minimumtijd voor het verifiëren van een non-conformiteit is vastgesteld op 1 tot 1,5 uur voor elke major en 30 minuten tot 1 uur voor elke minor. Dit zorgt voor een grondigere controle en borging van kwaliteit.

6 Reductie voor ‘Corporate Scheme’

De toegestane reductie is nu 15% en dit is onafhankelijk van het aantal sites. Dit biedt organisaties meer flexibiliteit zonder concessies te doen aan de kwaliteitscontrole.

7 Maximale reductie auditdagen

De maximale toegestane reductie in auditdagen is nu 30% in plaats van 50%. Hierdoor wordt de tijd die aan audits besteed wordt beter beheerd, terwijl de diepgang behouden blijft.

8 Planning bevestigen

Organisaties moeten de planning niet later dan 90 dagen voor een audit bevestigen. Het auditplan moet 14 dagen voor de auditdatum aan de klant worden verstrekt. Dit helpt bij een betere voorbereiding en een vlotter auditproces.

9 Pre-planning audit

De pre-planning informatie moet niet later dan 30 dagen voor een audit aan de certificeringsinstelling worden aangeleverd. Dit zorgt voor een efficiëntere en effectievere audit.

10 Respons op major non-conformiteiten

Binnen 15 kalenderdagen moet een respons, inclusief de containment actie en de effectiviteit ervan, naar de certificeringsinstelling worden gestuurd. Dit versnelt de correctie van belangrijke afwijkingen en helpt je organisatie snel weer op koers te komen.

Zorg voor een eenvoudige transitie

De regels voor de certificering volgens de IATF 16949:2016 standaard zijn grondig herzien, maar de standaard zelf is niet gewijzigd. We helpen je graag met een vlotte transitie naar de transitie met behulp van opleiding en begeleiding.  Samen zorgen we ervoor dat jouw organisatie altijd voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Door Tom

Automotive is altijd in beweging, vol uitdagingen die matchen met mijn drive en persoonlijkheid. Ik ben altijd in voor een tripje hier of daar, gap-analyses doen, teams oppeppen en processen finetunen. Lees meer.

Meer blogs