11 november 2019

BRCGS 6 verplicht fabrikanten van levensmiddelenverpakkingen kennis van HACCP aan te tonen

BRCGS for Packaging Materials Issue 6 verplicht het kwaliteitsteam opleidingen te volgen in Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). De specifieke normeisen voor fabrikanten van levensmiddelenverpakkingen lichten we uit in deze blog.

De BRC Global Standard for Packaging Materials issue 6 gaat in vanaf 1 februari 2020. Alle certificatie audits voor fabrikanten van levensmiddelenverpakkingen verlopen vanaf dan aan de hand van deze voedselveiligheidsnorm. De geschiktheid van het verpakkingsmateriaal is namelijk bepalend voor de mogelijke risico’s naar het levensmiddel toe. Er zijn zes belangrijke nieuwigheden in deze versie van 2019, maar de nadruk  blijft liggen op managementbetrokkenheid en een ondersteunend kwaliteitsmanagementsysteem ( BRC Food Issue 8). Volgens de BRCGS-norm moeten kwaliteitsmedewerkers duidelijke kennis hebben van gevaren- en risicoanalyse van de productveiligheid.

BRCGS eist specifieke competenties Hazard and Risk Analysis

Het British Retail Consortium (BRC) stelt specifieke eisen rond de competenties van de Hazard and Risk Analysis voor fabrikanten van levensmiddelenverpakkingen. De organisatie is verantwoordelijk om de voedselveiligheid te blijven garanderen.  De BRCGS Packaging Materials Issue 6 eist volgende elementen met betrekking de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).  Je vindt de volledig auditor checklist voor verpakkingsmaterialen van BRCGS hier terug.

2.1 Multidisciplinair gevaren- en risico management team

De BRCGS stelt dat binnen de organisatie er een multidisciplinair gevaren- en risico management team aanwezig is om het HACCP-systeem te ontwikkelen en te beheren. Daarbij zorgt het team voor een volledige implementatie van het gevaren- en risicobeheersysteem en beoordeelt de doeltreffendheid. Bewezen competenties om Hazard Analysis Critical Control Points volledig te doorgronden is nodig.

2.1.2  Bekwame team leader in voedselveiligheid

Volgens de standaard voor levensmiddelenverpakkingen moet het multidisciplinair team een bekwame leider aanstellen met een juiste opleiding in voedselveiligheid. De team leader moet zijn/ haar bekwaamheid en ervaring van gevaren- en risicoanalyses kunnen aantonen tijdens een audit.

2.1.3 HACCP kennis van het team aantonen

Vanaf februari 2020 moet het team steeds in staat zijn competentie in HACCP aan te tonen. Blijf up-to-date van de gevaren- en risicoanalyseprincipes, fabrieksveranderingen en klantvereisten zodra deze zich voordoen.

3.7 Goedkeuring van leveranciers en prestatiebewaking conform BRCGS

De BRCGS Packaging Materials issue 6 eist dat een bedrijf in de verpakkingsindustrie effectieve procedures hanteert voor de goedkeuring van zijn leveranciers en de hun prestaties monitort.

3.7.2 leveranciersaudits

Ervaren auditoren in voedselveiligheid moeten hun competentie kunnen aantonen indien ze voor de organisatie leveranciersaudits uitvoeren. Deze clausule eist tijdens een leveranciersaudit de volgende aspecten te auditeren: productveiligheid, traceerbaarheid, HARA-beoordeling en goede fabricagepraktijken.

7.1 Goedkeuring en prestatiebewaking van fabrikanten of verpakkers van verhandelde verpakkingsproducten

Het bedrijf hanteert procedures voor goedkeuring van de laatste fabrikant of verpakker van verpakkingsproducten die men verhandeld. Audits kunnen ervoor zorgen dat verhandelde verpakkingsproducten veilig en legaal zijn en dat de producten in overeenstemming met gedefinieerde productspecificaties vervaardigd zijn. Dit kan je bekomen door leveranciersaudits uit te laten voeren door een ervaren en competente auditor in voedselveiligheid.

7.1.2 Leveranciersaudits

Ervaren auditers in productveiligheid en kwaliteitsbeheer moeten hun competentie kunnen aantonen tijdens audits van fabrikanten of verpakkers van verhandelde verpakkingsproducten. Deze clausule betrekt productveiligheid, traceerbaarheid, beoordeling van gevaren- en risicobeheerssystemen en goede productiepraktijken.

Conclusie

Volgens de BRC Global Standard for Packaging Materials Issue 6 zijn interne kwaliteitsmedewerkers, auditors en consultants verplicht HACCP-kennis te bewijzen. Competentie behaald via zelfstudie wordt niet meer aanvaard tijdens audits.

Allanta geeft je de juiste stappen om gevaren- en risicoanalyse van de productveiligheid op te zetten en te beheersen. Tijdens deze eendaagse opleiding leer je de 7 basisprincipes van HACCP en de wettelijk regelingen. Vooral praktische toepassingen voor jouw eigen voedselveiligheidssysteem. Volg de opleiding HACCP in open formule of op maat van jouw organisatie.

 

Bron: BRCGS

Meer blogs