10 februari 2023

Functionele veiligheid van E/E-systemen garandeer je met ISO 26262:2018

Voertuigen zitten vol met vernuftige elektronica en apparatuur die bijdragen aan de aangename gebruikservaring. Geweldig voor de eindgebruiker, maar steeds complexer voor productontwikkelaars in de automobielindustrie. Hoe verhinder je risico’s op designfouten zodat de eindgebruiker niet in gevaar komt wanneer een E/E-systeem het laat afweten?

Standaard voor de functionele veiligheid van E/E-systemen

Functional safety beheer je stapsgewijs dankzij ISO 26262 en dat doorheen de volledige productontwikkeling, productie en het gebruik tot aan de ontmanteling van elektrische / elektronische (E/E) -systemen. Via deze geïntegreerde en risicogebaseerde aanpak kan je aan de wetgever aantonen dat het management en de ontwikkelingsafdelingen er alles aan gedaan hebben om
risico’s door systeemfalen tot een aanvaardbaar minimum te herleiden.

Deze veiligheidsnorm wint steeds meer aan belang. Het zijn richtlijnen die afgeleid zijn uit de IEC 61508 – standaard voor de functionele veiligheid van E/E-systemen in de algemene industrie – waarin ISO 26262 zich specifiek richt tot de automobielsector.

Functional safety volgens ISO 26262 is nauw verbonden met de IATF 16949 en zijn Core Tools.

Automotive Safety Integrity Level

Elektrische- en elektronische systemen in voertuigen moeten aan een bepaald veiligheidsintegriteit voldoen afhankelijk van de waarschijnlijkheid op een incident door een faling van het het betreffende auto-onderdeel en hoe aanvaardbaar de gevolgen voor mens en natuur zijn. Deze risicoclassificatie en bijhorende risicobeperkingen worden in ISO 26262 bepaald met een Automotive Safety Integrity Level (ASIL).

3 afzonderlijke trajecten die je begeleiden in ISO 26262

1 Capteren van basiskennis functionele veiligheid

Welke acties moet ik uitvoeren om een nieuw product aan een bepaald ASILniveau te laten voldoen en welke invloed heeft dat op de processen en organisatie?

2 Het kwaliteitsmanagementsysteem upgraden naar het vereiste ASIL-niveau

Ik wil me voorbereiden op een aanvraag van de ontwikkeling van een E/E-systeem naar een ASIL-niveau.

Er is een ASIL-product die ik wil borgen op het aanwezig kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

3 Een nieuw product ontwikkelen conform het vereiste ASIL-niveau

Ik ga een nieuw E/E-systeem ontwikkelen en laat me graag begeleiden op de werkvloer.

Meer Thema's