25 mei 2020

Product Safety & Conformity Representative (PSCR) in de Automotive industrie

Wat doet een PRCR? Productveiligheid en productaansprakelijkheid zijn van enorm belang in de automobielindustrie. Een groot aantal autofabrikanten heeft daarom zogenaamde Product Safety Representatives of productveiligheidsfunctionarissen aangesteld en eist dit ook van haar leveranciers.

Wat doet een Product Safety & Conformity Representative (PSCR)

De Product Safety & Conformity Representative is dé expert en aanspreekpunt voor managers en klanten. Als het gaat om productaansprakelijkheid, doet men beroep op de PSCR als wettelijke vertegenwoordiger. Deze productveiligheidsfunctionaris volgt het product binnen de productieomgeving en op de automobiele markt. Lees hier meer over zijn nieuwe verantwoordelijkheden en waarom een PSCR in leven is geroepen. Laat je in enkele dagen kwalificeren door de experten van Allanta.

Waarom een PSCR nodig?

De PSCR is in het leven geroepen om twee belangrijke redenen:

  • Door middel van gerichte technische expertise detecteert de PSCR tijdig de risico’s die betrokken zijn met de betrouwbaarheid doorheen het gehele productieontwikkelingsproces.
  • Tijdens de productontwikkeling worden deze risico’s gelimineerd of op ten minst geminimaliseerd.

Als gevolg hiervan moeten in het gehele productontwikkelingsproces aansprakelijkheidsrisico’s doelgericht bepaald worden en geminimaliseerd en beheerst in de product- en procesontwikkeling.

Verantwoordelijkheden in de automobiele markt

De Product Safety & Conformity Representative is de expert en aanspreekpunt voor managers en klanten.

Als het gaat om productaansprakelijkheid wordt er beroep gedaan op de PSCR als wettelijke vertegenwoordiger. Deze verantwoordelijke volgt het product binnen de productieomgeving en op de automobiele markt. Daarin moet de vertegenwoordiger van de productveiligheid de wettelijke en regelgevende vereisten en die van de klant met elkaar verzoenen.

Naast veiligheid moet je, binnen het productontwikkelingsproces, nu ook conformiteitsrisico’s doelgericht bepalen, minimaliseren en beheren. Mochten er duidelijk onveilige producten de markt betreden die niet conform zijn met de wettelijke vereisten, is de functionaris verplicht het nodige te doen. Het is dus een uitgebreid takenpakket die voortdurend in verandering zit.

Om ervoor te zorgen dat je als PSCR deze uitdagingen correct implementeert in jouw organisatie, raadt Allanta je aan je kennis grondig te upgraden. Volg de VDA QMC tweedaagse om met de juiste kwalificaties en informatie deze gevarieerde taken correct uit te voeren.

Laat je kwalificeren als Product Safety & Conformity Representative (PSCR) door VDA QMC

Tijdens deze tweedaagse opleiding vergaar je praktijkgerichte kennis voor de functie van Product Safety & Conformity Representative en inzichten in de wereldwijde wet- en regelgeving m.b.t. productveiligheid en aansprakelijkheid, onder meer a.d.h.v. diverse oefeningen in groep.

Bij succesvolle deelname aan de kennisquiz  aan het einde van de opleiding verkrijgt men het VDA QMC PSCR-certificaat. Dat certificaat wordt officieel erkend door Volkswagen AG, Daimler en BMW.

Allanta is officiële license partner van VDA QMC

Allanta vzw is sinds 2020 officiële license partner met het Duitse VDA QMC, dat instaat voor het opstellen en de certificatie van kwaliteitsstandaarden in de automobielindustrie. Laat je VDA QMC kwalificeren in België en Nederland.

Meer Thema's