12 januari 2024

CO2-neutraal tegen 2050? Start met jouw processen te optimaliseren

Europa wil tegen 2050 naar een CO2-neutraal klimaat. Een serieuze uitdaging waarin ook Vlaamse bedrijven hun steentje in gaan moeten bijdragen. Hoe zorg je ervoor dat jouw processen geen invloed hebben op klimaatsverandering? Begin bij het begin en gebruik een energie- en milieumanagementsysteem als hulpmiddel. Wij helpen je graag op weg.

CO2-neutraal ondernemen wordt verplicht

CO2-neutraal ondernemen is één van de doelstellingen die de Verenigde Naties ondertekenden in het Klimaatakkoord om tegen 2050 de opwarming van de aarde te beperken. Voor de EU kwam de Europese Commissie met een Green Deal op de proppen en zette het ambitieuze herstelplan kracht bij met een klimaatwet. CO2-uitstoot verminderen of compenseren tegen 2050 klinkt als een enorme uitdaging, toch? Absoluut!  Daarom is een serieuze bijdrage nodig van elke onderneming, zeker wie actief is in de productie of transport.

Een CO2-neutrale organisatie zet je uiteraard niet op in één, twee drie. Veel bedrijven zien het dan ook als een opstapeling van verschillende onderzoeken en investeringen, niet alleen intern maar ook voor o.a. jouw leveranciers. Een geruststelling, in veel gevallen is er geen volledige hervorming nodig laat onze coach in milieu, Ludo Wouters weten. “Vertrek vanuit de huidige processen” raadt Ludo aan. “Een goede start is deze in kaart te brengen om zo te werken aan de dreigingen en opportuniteiten van jouw milieu- en energie gerelateerde processen. Hiervoor zijn ISO managementsystemen een uitstekende leidraad.

Zoek je hierin ondersteuning? Met een grondige duurzaamheidsanalyse prioriteren we samen de actiepunten en helpen we je gericht op weg.

Milieumanagement volgens ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 is de internationale standaard die specifieke vereisten beschrijft waaraan een effectief milieumanagementsysteem moet voldoen. Dit milieuzorgsysteem visualiseert de milieueffecten en controleert de processen op een gestructureerde manier zodat je als organisatie gericht blijft werken aan milieudoelstellingen.

Energiemanagement volgens ISO 50001:2018

Europa werkt aan de herziening van de Energy Efficiency Directive (EED) die verplicht wordt aan vestigingen van bepaalde grote energie gebruikende ondernemingen. Eén van deze verplichtingen is een vierjaarlijkse energieaudit door een interne- of externe auditor, tenzij de organisatie beschikt over een energiemanagementsysteem volgens EN 16001 of ISO 50001. De ISO 50001:2018 is een krachtig instrument waarmee een onderneming aantoont dat zij consequent werkt aan een verbetering van de energie-efficiëntie, de energiekost en de broeikasgasemissies.

 

Over Ludo Wouters

Ik combineer succesvol consultancy, certificatie-audits, en training in de kwaliteits-, milieu-, veiligheids- en energiemanagementsystemen (ISO 9001, EN/AS9100, ISO 14001, ISO 45001, en ISO 50001). Tot slot ben ik gepassioneerd door alles wat met duurzaamheid en rationeel energiegebruik te maken heeft. Lees meer.

 

Bron: www.europarl.europa.eu
www.eceee.org

Meer blogs