14 november 2023

Twee redenen om voor ISO 45001 te kiezen

Op 12 maart 2018 verscheen de nieuwste versie van de veiligheids- en welzijnsnorm ISO 45001 na een proces van meer dan 4 jaar. ISO 45001:2018 vervangt OHSAS 18001, het voormalige kader voor veiligheid en gezondheid op het werk. Onze coach in gezond en veilig werken geeft je nog even twee redenen waarom dit managementsysteem zo nuttig is.

ISO 45001:2018 voordelen

1 Hulpmiddel in werkbaar werk

De ISO 45001:2018 is een managementsysteem die je in staat stelt jouw werkplekken gezond en veilig in te richten. Organisaties die bezig zijn met werkbaar werk gebruiken de beschreven richtlijnen om de werkplek en arbeidsomstandigheden correct in te vullen. Daarboven op bevorderd een goed welzijnbeleid  de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

2 Makkelijke integratie op bestaande managementsystemen

Doordat ISO 45001 net als ISO 9001 en ISO 14001 gebaseerd is op de HS-structuur, is de norm gemakkelijk te integreren met deze andere kwaliteitsbeheerssystemen.

De transitieperiode van de veiligheidsstandaard OHAS 18001 eindigde op 11 september 2021, vanaf toen geldt deze ISO 45001:2018.  In de volgende blog zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

Verdiep je in alle ISO 45001 voordelen

Maak kennis met alle ISO 45001 voordelen en verdiep je in alle aspecten van de norm. Op een interactieve manier leer je arbeidsomstandigheden continu verbeteren, gevaren wegnemen en G&VW‐kansen optimaal benutten. Ideaal voor grote en kleine organisaties die een G&VW‐managementsysteem willen inrichten, implementeren en onderhouden. Door beschermende maatregelen te treffen, verbeter je doelgericht jouw bedrijfsprestaties waardoor mogelijke kansen sneller in kaart worden gebracht. De nadruk van deze opleiding ligt op G&VW‐risico’s minimaliseren en is de ideale basis voor de opstap naar een interne auditor ISO 45001 groeitraject.

 

Ontdek de normopleiding in welzijn en veiligheid

Meer blogs