10 maart 2020

Transitieperiode van OHSAS 18001 naar ISO 45001:2018 eindigt op 11 september 2021 – Hoever sta jij?

De transitieperiode van de veiligheidsstandaard OHAS 18001 is wegens Covid-19 uitgesteld  tot 11 september 2021, vanaf dan geldt de ISO 45001:2018, de norm voor gezond en veilig werken. Certificaten van de oude standaard komen dus binnenkort te vervallen. Organisaties die nog niet zijn omgeschakeld naar de nieuwste norm gezond & veilig werken, laten zich best begeleiden voor een soepele overgang.

ISO 45001:2018 – Managementsysteem voor gezond en veilig werken

De ISO 45001:2018 stelt je in staat jouw werkplekken gezond en veilig in te richten. De richtlijnen brengen structureel risico’s en kansen in kaart. Met een geïntrigeerd welzijnsmanagementsysteem voorkom je werkgerelateerde letstels en gezondheidsproblemen. De ISO 45001 is een welzijnsmanagementsysteem opgebouwd volgens de High-level-structure waardoor deze naadloos aansluit met andere normen als ISO 9001, ISO 50001 en ISO 14001. Hierdoor is de internationale norm makkelijk implementeerbaar wat voordelig is voor gebruikers, stakeholders en voor een certificatie.

Vier belangrijke wijzigingen van de norm

Sinds de publicatie van de ISO 45001:2018 kregen gecertificeerde bedrijven gebruikelijk drie jaar om de geldigheid te behouden. Hoe zit het ook weer met de belangrijkste wijzigingen van de norm?

1 Context van de organisatie

Hoofdstuk 4.1 inzicht in de organisatie en haar context, met belangrijke interne en externe punten die relevant zijn voor het doel en strategie van de organisatie. En die het vermogen mogelijks beïnvloeden om de beoogde resultaten te behalen. De organisatie moet deze punten monitoren en beoordelen.

In deel 4.2, Inzicht in de behoeften en verwachtingen van werknemers en andere belanghebbenden, moet de organisatie vaststellen welke stakeholders, naast de werknemers, relevant zijn voor het G&VW‐managementsysteem. Wat zijn de belangrijke eisen en verwachtingen van de werknemers en andere relevante belanghebbenden?

2 Leiderschap en werknemersparticipatie

Het topmanagement moet verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid nemen voor de bescherming van werknemers’ gezondheid en veiligheid. Daarbij spelen communicatie en cultuur een nog grotere rol. Daarnaast dient de directie de werknemers, die incidenten, gevaren, risico’s of kansen rapporteren, te beschermen tegen eventuele vergelding.

3 Ondersteuning van competenties werknemers

De organisatie bepaalt, documenteert en evalueert de nodige competenties om gezond en veilig te werken en voorziet hiervoor nodige opleiding of ervaring.

4 Operationele planning en controle

De organisatie moet zijn inkoopproces met onderaannemers coördineren om gevaren te identificeren en risico’s te controleren. De organisatie zorgt ervoor dat de onderaannemer de eisen van ISO 45001 volgt en voldoet aan de criteria inzake arbeidsveiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Opleiding, advies en begeleiding van implementatie ISO 45001:2018

Allanta ondersteunt organisaties in het opzetten en implementeren van een managementsysteem gezond en veilig werken. Stel jouw groeitraject samen met onze oplossingen in ISO 45001.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs