10 maart 2020

Transitieperiode van OHSAS 18001 naar ISO 45001:2018 is afgelopen – Wat wijzigt er?

Na de eerdere verlenging door Covid-19 is op 1 oktober de transitieperiode van OHSAS 18001 naar ISO 45001:2018 dan nu toch afgesloten, vanaf nu geldt de norm voor gezond en veilig werken. Certificaten van de oude standaard  zijn dus vervallen. Organisaties die nog willen omschakelen naar het nieuwe managementsysteem, laten zich best begeleiden. In deze blog zetten we nog eens zes belangrijke wijzigingen op een rij.

ISO 45001:2018 – Managementsysteem voor gezond en veilig werken

De ISO 45001:2018 stelt je in staat jouw werkplekken gezond en veilig in te richten. Deze norm helpt je structureel risico’s en kansen in kaart brengen. Door dit welzijnsmanagementsysteem te integreren voorkom je op een proactieve manier werkgerelateerde letstels en gezondheidsproblemen. De ISO 45001 is opgebouwd volgens de Harmonized Structure waardoor deze naadloos aansluit met andere normen als ISO 9001, ISO 50001 en ISO 14001.

Zes belangrijke wijzigingen van de norm

Sinds de publicatie van de ISO 45001:2018 kregen gecertificeerde bedrijven gebruikelijk drie jaar om de geldigheid te behouden. Hoe zit het ook weer met de belangrijkste wijzigingen van de norm?

1 Van procedures naar proces denken

De ISO 450001 spreekt niet meer over aparte procedures maar over aaneengesloten processen die samenwerken naar een gezamenlijk doel, namelijk veiligheid.

2 Veiligheidscontext van de organisatie

De organisatie moet inzicht krijgen in de organisatie en haar context. Dit maakt dat de organisatie haar belangrijke interne en externe punten, die relevant zijn voor het doel en strategie, moeten gaan monitoren en beoordelen.

Daarbij komt ook dat directie inzicht in de behoeften en verwachtingen haar stakeholders, relevant voor het G&VW‐managementsysteem, moet gaan vaststellen.

3 Eindelijk nadruk op kansen

De ISO 45001:2018 norm verwacht dat organisaties een proactieve houding aannemen waarbij men bovenop de risico’s ook kansen binnen de organisatie aanduidt zodat men voortdurend verder werkt naar een hoger veiligheidsniveau. De nadruk ligt meer op het continue verbeteren volgens het PDCA principe.

4 Meer aandacht voor participatie en consultatie werknemers

Het topmanagement moest in OHSAS 18001 al verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid nemen voor de bescherming van werknemers’ gezondheid en veiligheid. Nu spelen participatie en consultatie van werknemers nog een grotere rol. De directie dient namelijk haar werknemers mee te laten beslissingen over gerelateerde topics als bijvoorbeeld risico’s, opleidingen en oorzaken van incidenten. Naast participatie van beslissingen, moet de organisatie ook naar de feedback en ervaringen van werknemers informeren. Bovendien dient de directie de werknemers, die incidenten, gevaren, risico’s of kansen rapporteren, te beschermen tegen eventuele vergelding.

6 Operationele planning en controle

De organisatie moet zijn inkoopproces met onderaannemers coördineren om gevaren te identificeren en risico’s te controleren. De organisatie zorgt ervoor dat de onderaannemer de eisen van ISO 45001 volgt en voldoet aan de criteria inzake arbeidsveiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Opleiding, advies en begeleiding van implementatie ISO 45001:2018

Allanta ondersteunt organisaties in het opzetten en implementeren van een managementsysteem gezond en veilig werken. Stel jouw groeitraject samen met onze oplossingen in ISO 45001.

 

Meer blogs