16 oktober 2019

World Food Day: duurzaamheid en voedselveiligheid

Op 16 oktober is het jaarlijks World Food Day.
Wereldwijd brengt men onder de aandacht hoe (klimaat)verandering voedselproductie en -verdeling beïnvloedt. Een nobel initiatief. In praktijk blijkt duurzaamheid en voedselveiligheid een uitdagende combinatie.

Ontwikkelingsdoelstellingen 2030

World Food Day maakt deel uit van de ontwikkelingsdoelstellingen 2030 van de Verenigde Naties. Het doel is werken naar een wereldwijde hongerloze generatie. Duurzaamheid en voedselveiligheid staan hier centraal. #ZeroHunger

“Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw”

In de voedingsindustrie worden actief maatregelen genomen in voedselveiligheid, milieuvriendelijk produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met een goed kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem doe je al veel. Echter ondervinden veel voedselproducenten en (toe)leveranciers meerdere hindernissen in de praktijk. Vaak door strenge wetgeving en normstandaarden.

Uitdagingen in duurzaamheid en voedselveiligheid

Voedsel zal altijd veilig moeten blijven. Anderzijds zien experten dat er uitdagingen ontstaan als het over duurzaamheid gaat. Veilig voedsel produceren betekent  helaas ook vaak verspilling en wegwerpmateriaal gebruiken.
Deze gevolgen druisen tegen waar duurzaamheid voor staat. Er staat dus nog veel te gebeuren. Er zijn nog veel uitdagingen voor product- en procesontwikkelaars om aan dit alles te voldoen.

Kwaliteitssystemen en procesoptimalisatie

Wat de de toekomstige voedselwetgeving zal zeggen over klimaatverandering is nog niet duidelijk.
Als producent neem je alvast verschillende initiatieven om systemen en processen zodanig te optimaliseren om zo verbruik en waste te minimaliseren. Allanta coacht, adviseert en begeleidt je stap voor stap.

 

Bron: UNRIC

Meer blogs