Manufacturing en Services

Onze sectoroverschrijdende opleidingen in Manufacturing en Services zijn opgedeeld in vier complementaire deeldomeinen “Kwaliteitsmanagement”, “milieu, veiligheid & duurzaamheid”, “Lean & Six Sigma” en “softskills & teamwork”.

Wie zich in bovenstaande domeinen bekwaam maakt, optimaliseert zijn/haar onderneming zowel op zakelijk als op menselijk en maatschappelijk vlak. Het aanbod binnen de zeer brede maakindustrie en diensten noemen zijn toepasbaar in alle sectoren. In alles wat we doen, is het doel jouw producten en diensten competitiever, efficiënter en effectiever maken.

Neem een kijkje naar onze opleidingen, advies en begeleidingstrajecten en bepaal jouw passende methode om continue te verbeteren.

Ontdek onze sectoroverschrijdende oplossingen in Manufacturing en Services

Kwaliteitsmanagement en kwaliteitstechnieken

Ga naar onze ISO 9001:2015 opleidingen
Ga naar onze audit-en kwaliteitstechnieken

Milieu, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid

Onze Allanta coaches ondersteunen je bij het maatschappelijke luik van ondernemen.  Milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en werknemerswelzijn staan vandaag immers bovenaan de lijst van maatschappelijke gevoeligheden. Wij leren je dan ook graag hoe je managementsystemen met betrekking tot milieu, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid opzet en implementeert.

Ga naar onze QSHE opleidingen

 

Informatiebeveiliging en cybersecurity

Digitale informatie, netwerken en apparatuur zijn kwetsbaar en moet men nu meer dan ooit beschermen voor aanvallen van buitenaf.

Ga naar onze opleidingen in GDPR en data protection
Ga naar onze informatiebeveiligingsystemen 

Lean,  Six Sigma en Operational Excellence

SIX SIGMA opleidingen
LEAN opleidingen
APICS opleidingen

Ga naar al onze opleidingen in Operational Excellence

 

Softskills & teamwork

Het general opleidingsaanbod richt zich met opleidingen als burn out preventie, people management, change management en leiding geven en delegeren evenzeer tot de mens binnen jouw organisatie.

Ga naar onze webinars rond werkbaar werk

 

Advies en operationale ondersteuning in managementsystemen of projecten

Jouw advies- of begeleidingstraject vertrekt steeds vanuit een persoonlijke en praktijkgerichte invalshoek waarin vertrouwen en transparantie voorop staan. Onze adviseurs reiken een mensgerichte totaaloplossing aan die rekening houdt met de specifieke eigenschappen van jouw onderneming en processen.

Ga naar onze advies en begeleidingsprojecten

 

Gap-analyses en Intere Audits

Schakel onze Allanta experten in voor een gap-analyse of interne audit. Als onafhankelijke partner kijken we met een frisse blik en sector overschrijdende ervaring naar jouw managementsystemen, processen en producten of diensten. Ook op afstand.

Ga naar onze audits en diensten