General

Ons general,  sectoroverschrijdende opleidingsaanbod kan opgedeeld worden in vier complementaire deeldomeinen “Kwaliteit”, “Lean & Six Sigma”, “milieu, veiligheid & duurzaamheid” en “HR, vaardigheden en Learning&Development”.

Door je in bovenstaande domeinen te bekwamen, optimaliseert je jouw onderneming zowel op zakelijk als op menselijk en maatschappelijk vlak. Het general aanbod is er immers niet alleen op gericht jouw producten en diensten competitiever, efficiënter en effectiever te maken, hun kwaliteit te verhogen en de werking op de werkvloer kostenefficiënt en flexibeler te maken. Het general opleidingsaanbod richt zich met opleidingen als burn out preventie, people management, change management en leiding geven en delegeren evenzeer tot de mens binnen jouw organisatie.

Tot slot ondersteunen onze Allanta coaches je ook graag bij het maatschappelijke luik van ondernemen.  Milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en werknemerswelzijn staan vandaag immers bovenaan de lijst van maatschappelijke gevoeligheden. Wij leren je dan ook graag hoe je managementsystemen met betrekking tot milieu, duurzaamheid en veiligheid opzet en implementeert.