19 december 2023

Harmonized Structure volgt de High Level Structure op. Wat is er anders?

Wat mag je verwachten van de opvolger van de High Level Structure (HLS) voor managementnormen? In deze blog delen zij hun bevindingen.

Nieuwe Harmonized Structure (HS) vergeleken met de High Level Structure (HLS)

De HLS is sinds mei 2021 vervangen door de nieuwe HS – Harmonized Structure – als overkoepelende managementsysteemnorm. Alvorens we de gelijkenissen en verschillen van HLS en HS overlopen, nemen we je even terug in de tijd naar het onstaan van de High level Structure.

Hoe kwam de High level Structure (HLS) tot stand in 2012?

Voor de Harmonized Structure bestond er in 2012 de High Level Structure, een vastgelegde structuur waar de meeste van de huidige gekende managementsysteemnormen op gebaseerd zijn. Deze HLS zorgde een makkelijke implementatie van verschillende managementsystemen binnen een organisatie. Deze uniforme hoofdstukkenstructuur, aangevuld met een set aan basiseisen, liet organisaties meerdere ISO-standaarden beter op elkaar aansluiten en creëerde meer logica in deze geïntrigeerde systeemimplementaties samen met bedrijfseigen eisen.

Zo ontstonden er bedrijfsspecifieke managementsystemen waarin bijvoorbeeld aspecten met betrekking kwaliteit, milieu en veiligheid gelijktijdig beheerst en geborgd konden worden. En indien nodig bijgestuurd. De HLS bood op deze manier een kapstok voor de interne bedrijfsvoering en eventuele nieuwe elementen.

De HLS kapstok is in 10 hoofdstukken opgebouwd:

Wat blijft hetzelfde?

Zoals eerder gezegd biedt de Harmonized Structure (HS) nog steeds een kapstok op basis van algemeen geldende basiseisen voor de verschillende managementsysteem standaarden. Dit betekent ook dat de 10 hoofdstukken nog steeds de gevraagde uniformiteit blijven houden. Het doel van de HS blijft dezelfde als HLS, namelijk fungeren als kader voor gemeenschappelijke topics voor alle managementsysteem standaarden.

Wat is nieuw voor HS?

De kernstructuur van de Harmonized Structure (HS) mag dan onaangetast zijn, toch zijn er ook zaken die in een nieuw jasje werden gestoken. Wees gerust, het gaat voornamelijk om eerder verduidelijkende aanvullingen en nuanceringen van enkele basiseisen. Hieronder een overzicht per hoofdstuk.

1. Onderwerp en toepassingsgebied

Managementsysteem standaarden moeten aangeven wat de resultaatsdoelstelling moet zijn bij de implementatie van deze specifieke standaard.

2. Normatieve verwijzingen

Geen wijzigingen van toepassing.

3. Termen en definities

De termen en definities gaan geïntegreerd moeten worden in alle nieuw gepubliceerde standaarden.

4. Context van de organisatie

4.2: een organisatie mag nu zelf beslissen of bewust moeten bepalen welke eisen en verwachtingen van belanghebbenden ze gaan adresseren in het managementsysteem (zoals bijvoorbeeld ISO 14001, 50001 en ISO 45001 dit reeds bevragen) Natuurlijk moet men de van toepassing zijnde wettelijke eisen nog steeds verplicht invullen.

5. Leiderschap

Geen wijzigingen van toepassing.

6. Planning

6.3: Management Of Change wordt voor alle managementsysteemstandaarden een gemeenschappelijke eis.

7. Ondersteuning

7.5: er komt een neutrale aanpak rond gedocumenteerde informatie (bijvoorbeeld: hybride vorm) die de organisatie zelf relevant vindt voor de effectieve implementatie van het managementsysteem.

8. Uitvoering

Geen wijzigingen van toepassing.

9. Evaluatie van de prestaties

Geen wijzigingen van toepassing.

10. Verbetering

Er zal meer nadruk gelegd worden op het pro-actief initiëren van verbeteringen in plaats van de mogelijke verbeteringen te identificeren vanuit een preventief karakter.

Wat zijn de gevolgen voor ISO-managementsysteemnormen?

De vernieuwde uitgave van de HLS heeft uiteraard impact op ISO-managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22000. Dit wil dan natuurlijk zeggen toekomstige publicaties van standaarden op HLS de aangepaste Harmonized Structure gaan overnemen.

 

Bron: www.nen.nl/NEN

Meer blogs