17 mei 2024

Kwaliteitsmanagement – De weg naar duurzaam succes

Normen en kwaliteitssystemen ondersteunen bedrijven op weg naar duurzaam succes doormiddel van constante kwaliteit. Maar hoe zorg je voor een duurzaam kwaliteitsmanagement doorheen de volledige organisatie?  Het begrip kwaliteitsmanagement is niet voor elke medewerker even duidelijk. We onderscheiden drie soorten kwaliteit: op vlak van processen, producten of geleverde diensten en organisatie.

Wat is kwaliteitsmanagement?

Met kwaliteitsmanagement bedoelen we alle activiteiten en processen die ervoor zorgen dat producten of diensten aan bepaalde eisen voldoen en voortdurend worden verbeterd. Het doel is klanttevredenheid garanderen door het leveren van consistente, betrouwbare en hoogwaardige producten of diensten. Hoe bereik je deze constante kwaliteit? Door een succesvol kwaliteitsbeheer die door het leiderschap gedragen wordt en medewerkers betrekt. Dat is de weg naar een duurzaam succes.

Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) implementeren volgens internationale normen zoals ISO 9001 is daarom sterk aangeraden om een constante kwaliteit te garanderen. Klinkt eenvoudig, toch? De meeste organisaties beschikken over een KMS en een kwaliteits-VP, directeur of manager, maar daarmee maakt men de kwaliteit van hun producten of diensten nog niet per definitie steeds consistent.  Voor je er aan begint is het belangrijk je duidelijk begrijpt wat kwaliteitsmanagement eigenlijk inhoudt. Binnen kwaliteitsbeheer zijn er drie soorten kwaliteit.

1 Proceskwaliteit

Bij proceskwaliteit draait alles om het elimineren van variantie. Elk geproduceerd product of geleverde dienst moet dezelfde inherente kenmerken hebben zoals ontworpen. Doet er zicht een afwijking voor, dan moet je deze analyseren. Eens de oorzaken kenbaar zijn is een actieplan nodig zodat dezelfde problemen niet meer terugkeren. De rol van productiemanagers gaat verder dan beslissen of een product over de kwaliteitsvereisten voldoen. Ze zorgen namelijk ook dat er geen variaties in het productiesysteem zitten. Daardoor is een diepgaande kennis van de processen nodig. Statistische procescontrolemethoden als SPC zijn ontwikkeld waarmee organisaties hun productieprocessen beheren.

2 Kwaliteit van producten en geleverde diensten

Productkwaliteit gaat over hoe je voldoet aan klanteisen. Met goed kwaliteitsmanagement breng je de behoeften en verwachtingen van de klant in kaart, ongeacht of deze duidelijk vermeld of verdoken zijn. ISO 9001: 2015, een kwaliteitsmanagementsysteem, richt zich op kwaliteit van producten en geleverde diensten.

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

3 Organisatiekwaliteit

Organisatiekwaliteit is het type kwaliteit dat nodig is om duurzaam succes te bereiken. Succesvol kwaliteitsmanagement bereiken organisaties wanneer alle afdelingen begrijpen dat hun relevante stakeholders een onderdeel van haar context zijn. Bekijk daarom dus elk geïnteresseerde partij als een klant van de organisatie met eigen behoeften en verwachtingen.

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001

Wie dus gericht werkt aan deze drie soorten kwaliteit, voldoen niet alleen aan de klanteisen, maar verbeteren ook de efficiëntie en bouwen zo een sterke reputatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem als ISO 9001:2015 ondersteunt je hierin. Maar zo’n kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat vergt geduld en de voltallige inzet van het management en personeel. Een investering waar sommige organisaties niet altijd meteen voor open staan. Toch is de voldoening en return van efficiënt kwaliteitsmanagement enorm. Waarom zou je als organisatie nog voor een kwaliteitsmanagementsysteem als 90001 kiezen? Onze Allanta Coach in kwaliteit, Ilse GIlio, geeft in een interview haar eerlijke antwoorden.

Starten met kwaliteit?

Een kwaliteitsmanagementsysteem als ISO 9001 implementeren is niet meteen nodig. In dit uitgebreid leertraject leren (nieuwe) kwaliteitsverantwoordelijken starten met kwaliteit.

6 onmiskenbare workshops in kwaliteit voor organisaties in volle groei

 

Bron: Quality Progress (ASQ)

Meer blogs