15 december 2023

Zo krijg je de werkvloer mee met een nieuwe strategie

Waarom blijft het zo moeilijk om alle medewerkers mee te krijgen met nieuwe plannen of strategieën? Net als een stroomcircuit zijn er verschillende weerstanden en energielekken die moeilijkheden opleveren op het gewenste resultaat.

Werknemers betrekken door weerstand weg te werken

Hoe moet ik mijn werknemers betrekken in verandering en hoe zorg ik er voor dat ze gemotiveerd blijven?

Vragen die elke operationele manager zich ongetwijfeld al gesteld heeft nadat men opmerkt dat medewerkers eerder willen tegenwerken, dan meewerken. Wie een verandering of strategie wil doorvoeren op de werkvloer, stoot ongetwijfeld tegen verschillende hindernissen. Eén van de moeilijkere uitdagingen is de motivatie van werknemers en de vertaling naar reëel gedrag op de werkvloer. Er zijn namelijk weinig dingen zo complex als het menselijk gedrag.

Krijg medewerkers mee met deze 4 tips

Hoe krijg je voeling met de (onderhuidse) dynamiek op de werkvloer en creëer je een betere samenwerking met ownership? We vroegen het aan Hanneke Kennes, expert in leiderschap, teamwork en motiveren. “Het proces hoe organisaties werknemers betrekken op de werkvloer visualiseer ik aan de hand van een stroomcircuit uit de elektriciteit”.  Ze legt verder uit: “Jij bent met je operationele ambitie de bron vanwaar de energie vertrekt. Met die energie breng je je teamleaders en medewerkers in actie.” Hierin zijn er verschillende factoren die invloed hebben op gedrag, de individuele motivatie van de medewerker (‘what’s in it for me?’), leiderschapsstijl, werkomgeving e de organisatiecontext. Bij elk van deze factoren vindt je mogelijke oorzaken voor het verlies van motivatie of het vertonen van apathie of tegenwerking. We vergelijken dit met energielekken in een stroomcircuit.

Wie wil zorgen voor een optimaal functionerende energiestroom doorheen de werkvloer, checkt best volgende zaken:

1) Is de strategie inspirerend gebracht in de voertaal van de werkvloer of doormiddel van opgelegde KPI’s of cijfers?

Werknemers betrekken vertrekt bij de bron, namelijk de communicatie door het management. In de meeste organisaties wordt de strategie nog te vaak top-down opgelegd zonder heldere communicatie op menselijk niveau. Maak liever medewerkers enthousiast met een inspirerend verhaal in de voertaal van de werkvloer. Laat hen ook actief participeren en vraag hen hoe ze zelf de vertaalslag naar hun werk zien. Wat zijn volgens hun de voordelen?  Wat vinden ze zelf belangrijk voor een vlotte en prettige samenwerking?

2) Is het leiderschap gericht op gewenst gedrag waarin je werknemers motiveert en mee acties laat bepalen, of bestaat de strategie vooral uit holle begrippen?

Na een inspirerende boodschap en actieve participatie, speelt het getoonde leiderschap een grote rol. Durven managers de controle uit handen geven en sturende kracht aan de werkvloer geven? Nemen de teamleiders een actieve rol op in het motiveren en coachen van hun team om de doelstellingen te halen? Omdat vandaag van teamleiders meer verwacht wordt dan vroeger, raadt Hanneke aan dat je teamleaders voldoende mogelijkheden geeft om zich verder te ontwikkelen in hun rol. In een volgende blog geeft ze nog tips hoe je teams gemotiveerd laat samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.

3) Helpen de interne processen en procedures om het gewenste gedrag te tonen, of zijn ze eerder belemmerend?

Het is belangrijk dat je de context in rekening neemt. Uit de evolutionaire psychologie leren we dat in ons DNA een aantal fundamentele beslisregels ingebakken zitten die ons sociaalgedrag bepalen. Ons brein interpreteert de omgeving en probeert te bepalen of we in een bepaalde situatie liever energie besteden aan de groep (samenwerking) of beter de energie voor onszelf houden.

Hoe interpreteert de werkvloer zijn omgeving? Als ze eigenaarschap tonen voor een proces, brengt hen dat iets op? Wanneer ze collega’s of management helpen, komt er een wederdienst terug? Als ze initiatief nemen, wordt dat gewaardeerd? Is er mogelijkheid tot fouten maken? Is er een rechtvaardig systeem om profiteurs bij te sturen? Zo kan het nodig zijn het sanctiebeleid op punt te stellen.

4) In hoeverre is er aandacht voor bekrachtigende feedback met meetbare en toonbare resultaten?

Als mensen energie in iets steken, is het belangrijk dat je ze terugkoppeling krijgen: welke meetbare of observeerbare resultaten hebben hun inspanningen opgeleverd?

Neem concrete stappen in werknemers betrekken door leiderschap en teamwork

Er ligt een enorme druk op de productiviteit van bedrijven om de efficiëntie hoog te houden. Meer dan ooit is het cruciaal dat de medewerkers zich gemotiveerd en betrokken blijven voelen bij hun werk. Voor hun eigen gezondheid en voor de gezondheid van hun bedrijf. Meer dan ooit maakt het gedrag en de inzet van de werknemers het verschil tussen erop of eronder. Motivatie die zich vertaalt in een gevoel van eigenaarschap, een vlotte samenwerking en een proactieve houding op de werkvloer waren hiervoor al belangrijk, nu zijn ze een kritische factor voor de toekomst.

Benieuwd op welke manieren Allanta je hierin ondersteunt?
Jouw project start met een goed gesprek.

Laten we samenzitten

Door ​Hanneke Kennes

Door mijn ervaring als operationeel teamleader en manager in het bedrijfsleven focus ik in mijn trainingen sterk op de link met de operationele realiteit. Daarnaast ben ik geboeid door wetenschappelijk onderzoek naar de werking van ons brein, naar leiderschapsgedrag en samenwerking. Ik werk vooral rond het motiveren en stimuleren van het gewenste gedrag in teams en organisaties. Lees meer.

Meer blogs