15 april 2019

Motiverend leidinggeven in een productieomgeving

Het belang van kwaliteitsvol leidinggeven

Je laat je werknemers bijscholen tot teamleaders en kwaliteitsmanagers. Dat is natuurlijk een goede zaak.

Maar hoe moet het nu verder?

De consultants van Allanta merken meer en meer uitdagingen op de werkvloer die los staan van bijvoorbeeld kwaliteitssystemen en normtrainingen. Er wordt veel aandacht gehecht aan de kwaliteit en welzijn van werknemers. Een gemotiveerd team zorgt namelijk voor betere prestaties. Het belang van softskills bij leiding geven wordt nog steeds te vaak onderschat bij kwaliteitsmanagers, interne auditoren en teamleaders.

Welzijn en gedrag van werknemers

Er zijn 3 factoren die een belangrijke invloed hebben op het welzijn en het gedrag van werknemers op de werkvloer.” legt Hanneke Kennes uit, coach bij trainingspartner Blue Wise.

  1. de persoonlijkheid van het individu
  2. de werkomgeving
  3. het leiderschap

Ze vult aan: “De teamleider heeft met zijn of haar leiderschap invloed op hoe goed de arbeiders zich voelen en hoe goed ze hun werk doen.

Hoge eisen zorgen voor hoge werkdruk

In productieomgevingen worden er omtrent verschillende normen hoge eisen opgelegd. Men verwacht de beste resultaten rond onder andere volumes en afwerkingskwaliteit, met een minimum aan storingen. Daarbovenop moeten er regelmatig testen worden uitgevoerd om het productieproces continu te optimaliseren. Deze werkdruk heeft een merkbare impact op het welzijn van werknemers, met in het slechte geval een burn-out tot gevolg. Tijdig ingrijpen is de boodschap.

Rol als teamleader

In deze context van burn-outpreventie is het belangrijk goed leiding te geven. “De juiste steun bieden als leidinggevende is een bufferende (compenserende) factor voor taakbelasting.” vertelt Hanneke.

Ze voegt er aan toe: “Als het gaat over hoe goed arbeiders werken, m.a.w. de geleverde prestaties, dan is de cruciale rol van de teamleider dat die ervoor zorgt dat het team werkt aan motiverende doelen rond productiviteit, kwaliteit, orde & netheid (lees ook blog rond 5S), samenwerking.”

Motiveren doe je door samen gemeenschappelijke doelen op te stellen waar het team zelf impact op heeft. Bij continue verbeteren is het belangrijk dat de verbeteringen die de teamleden realiseren, positieve effecten hebben op hun eigen werkomgeving, zowel op het vlak van welzijn (zie ISO 45001), als van prestaties.

Hoe laat je een team nu gemotiveerd samenwerken?

Onze coach-experte, Hanneke Kennes, geeft je in deze blog concrete tips.
Boost jouw leidinggeven met deze stappenplan.

Workshop leidinggevenden

Meer over hoe je met leiderschap specifiek gewenst gedrag in een team of een organisatie stimuleert?

Allanta beschikt over tal van opleidingsvormen die focussen op leiding geven.

Meer info: ​Hanneke Kennes

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, acties en aanbiedingen van Allanta.

Meer blogs